n3-123.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
244-245

[s] 244

[tyhjä sivu]

[s] 245

Åland, sommaren 1904, M. Weurlander
Hvita nummerlappar
Coleoptera

1-29 Vid Godby träsk 10/VI
30-38 Godby 9/VI
39-46 Godby, Strömsäng 11/VI
47-70 Finnström, Godby, Äng och skogsbacke vid färjsundet 12/VI 04
71-90 Kärr på bergen V om Godby folkskola, Finnström 13/VI
91-101+118-133 Godby 14/VI
102-117 Sund, vid bäcken nära kyrkan 11/VI
134-157 Finnström, vid Bjärströms träsk 14/VI
187, 158-169 Finnström, Godby 16/VI
170-175 Finnström, Godby 4/VII
176-186 Finnström, Godby, vid Långsjö 6/VII
188-223 Saltvik 18/VII
224-232 Finnström, Godby, vid Långsjö 7/VII
233-235 Finnström, vid Bjärströms träsk 8/VII
236-254 Finnström, Godby, Strömsäng 9/VII
255-259 Sund, Kastelholm 10/VII
260-267 Hammarland, vid Sågströmmen 12/VII
268-277 Finnström, Godby 16/VII
278-281 Finnström, Godby, vid Långsjö 17/VII
282-309 Geta 15/VII

XML file: 

User login

Languages