n1-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
16-17

Palmén 1864. Tavastland. Diptera

29. Juli 2. vid kärr nära Aulango torp.
30. – 4. = no 26
31. – 4. = – 24.
32. – 6. bl. gräs å fukt. st. å Nickilä
33. – 6. å blåbärsris kring [?: merkki] vindfällen i Löfskog.
34. – 7. bl. gräs å fukt. st.
35. – 8. = no 33
36. – 8. å Spiraea ulmaria blr,
37. – 16. bl gräs.
38. – 18 på fenster.
39. – 21. å blr af Spiraea ulmaria
40 – 23. – D D.

Alla insektordn. Norra Savolaks 1865 Palmén

(Alla insektordningar) Nummerlappen hvit
Nummern och ett horisontalt streck derunder – blå

Norra Savolaks, Palmén, 1865.

Under uppresan:

1-5. Maj 19. i Orimattila sn bl. gräs.
6-11. – 20. i Heinola – på sand.
12-19. – 21. i Mäntyharju på sand.
20-21 – 21. ––––– – stubbar.
22-32 – 21. i Hirvensalmi bl. gräs.
33-34 – 21. ––––– på björkstammar.
35-39. – 21. ––––– å Salix blr.
40. - – 21. ––––– å fenster.
41-52 – 21. –––– bl. gräs.
53-73. – 22. i St Michels bl gräs.
74.-79 – 23 – Jorois – D
80-84. – 23 ––– å Andromeda, Calluna etc.
85. – 23 ––– på fenster.
86-91. – 23 ––– under barken af en rutten björkstubbe å ett brunnet kärr.

Leppävirta:

92-99. Maj 25. å björkstammar vid Taipale kanaal [?]
100- – 25. å vatten vid Warkaus.
101. – 24. å vatten ofvanför forssen.
102 – 25. å en stenig backe vid ––.
103-111. – 26. å gräs & Myrtillus i barrskog
112-140. – 26. bl. gräs & Caltha palustris
141. – 28. på en bränd tallstock å en sved

User login

Languages