n1-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
18-19

18.
Palmén, 1865, Norra Savolaks. alla insektordn.
142-148. Maj. 28. å blåbärs & lingonris i skog.
149-179. — 28. bl. gräs & Caltha.
180. — 28. i en alstubbe.
181 — 29. på fenster.
182-198. — 30. bl. gräs & Caltha.
199-202. — 30 å björkstubbar & utflytande lake.
203-215. — 30 å Ledum & Cassandra i kärr.
216-222 — 30 å Calluna & å gräsbevuxna backar.
223-226. — 30 bl. gräs å en sved
227-232. — 30. på väggarne af ett fårstall
233-260. Juni 2. ibland gräs vid landsvägen.
261-262. — 2. å stenar vid D i solsken.
263-266. — 2. å björkstammar & stubbar.
267-273. — 2 å fenster.
274-279. — 2. krypande på marken bl. gräs
280. — 2 å marken bl. gräs.
281-285. — 2 bl gräs å fukt. st. å Timosalo holme
286-305 — 3. å Caltha blr.
306-309. — 4. bl. gräs & Myrtillus
310-314. — 4. på gärdesgårdar i solskenet vid en sved.
315-318. — 5. å Caltha blr. vid L. kyrkoby
319-332. — 5 å bjorkstammar och lög vid Kyrkobyn
333-351. — 5. bl. gr. å fuktiga ställen vid D.
352-397. — 5. å Prunus padus vid —
398. — 5. å Ljungmoar.
399-407. — 6. på björkstubbar å Hartikansaloholmen.
408-445. — 6. bl. gräs å fukt. st. å —
446 — 6. å Häggblad & blr å —
447-450. — 6 å Caltha palustris —

alla insektordn. Norra Savolaks, 1865, Palmén 19
451-454. — Juni 6 å ruttna björkstubbar å Hartikansalo.
455-472. — 7. bl. gr. å fukt. st. — —
473-474. — 7. å växter bland rågstubb. —
475-476. — 7. å Haggblad & blr — —.
477 — 7. under den brända näfvern af björk
478-480. — 7. å Caltha.
481-483. — 7. å Myrtillus, Maianthenum etc.
484. — — 7. å en sten i en bäck vid Rauvaslaks.
484-492. — 8. bl. gräs å fukt. st. å Hartikansalo
493. — 9. flygande vid landsvägen.
Kuopio Sn
494-495. Juni 10. på plank i staden.
496-500. — 11. å Saudiga törra lokalen vid Julkula
501-578. — 11. bl. gräs & Caltha vid Kuopio.
579-584. — 11. å Häggblad & blr. vid —
585-668 — 12. å D. — Julkula.
669-672 — 12. å Blåbärsstänk(?) vid (?)
673-690. — 13. bl. gräs å fukt. st å Lauvonsaari
691-714. — 15. å Carices, Eriophora etc å Dn Nybonderas(?) egrudern. Rauhalaks vid Kuopio
715-718. — 15. å Convallaria, Maianthenum, Myrtillus etc i löfskog vid Rauhalaks.
719-735. — 15 bl. gräs å fuktig lokal å D.
736- 742 — 16 D. D. å gungfly å D.
743-744. — 16. å Ribes nigrum.
745-746. — 16. på fenster.
747-749 — flygande vid landvägen.

XML file: 

User login

Languages