n1-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
20-21

[s] 20

Alla insektordn.
Palmén, 1865, Norra Savolaks.

750-752 Juni 16. å gärdesgårdan i solsken.
753 Juni 16. å Hägg.
754 Juni 16. å Tallar.
755 Juni 16. å Ribes grossularia
756-759 Juni 16. å Alchemilla etc å Rauhalaks
760-766 Juni 16. å Häggblad & blr.
761-772 Juni 16. å Björkstamman.
773-816 Juni 16. å Geranium sylv. Majanthemum. Convallaria etc. i björkskog å Rauhalaks.
817-818 Juni 17. å Betula nana
819-845 Juni 17. = 773-816

Nilsiä Sn

846 Juni å björkqvistan
847-851 Juni 20. å björkblad.
852-857 Juni 20. å Björkstamman.
858-880 Juni 20. bl. gräs å fukt lok.
881-885 Juni 20. å Populus tremula blad.
886-896 Juni 20. å Rubus saxat. Alchemilla etc.
897-901 Juni 20. å Salixbuskar.
902-927 Juni 20. om qvällen flygande å ljungbarkan.
928-929 Juni 20. å Sandiga lokalen i solsken.
930 Juni 21. å Rubus chamaemorus.
931-955 Juni 21. bl. gräs vid Stömsdalsbruk.
956-964 Juni 21. D. å mycket våt lokal.
965-973 Juni 22. å gärdesgårdan å Nilsiä kyrkoby.
974-989 Juni 23. bl. gräs.
990-1001 Juni 24. flygande på öppna ställen vid Kyrkobyn efter regn.

[s] 21

Alla insektordn.
Palmén, 1865, Norra Savolaks.

1002-1004 Juni 25. å blåbärsris vid Pisavuori
1005-1007 Juni 27. å Cerefolium sylvestre
1008-1052 Juni 28. bl. gräs. Caltha, Ranunculus etc, vid Haluna gästg.g. [?]
1053-1054 Juni 29. å asp.

Pielavesi Sn (Tuovilanlaks by)

1055-1061 Juni 29. flygande om aft. vid backars.
1062-1063 Juni 29. å björblad.
1064-1061 Juni 29. å fensten.
1068-1104 Juni 29. bl. gräs Ranunculus acris, [korj.] R. repens etc. vid åkerrenar vid Savola hemman [?]
1105-1106 Juni 30. å Salix caprea fröhus Ds
1107-1109 Juni 30. å blad af Spiroea ulmaria. Ds.
1110 Juni 30. å Fragaria vesca. Ds.
1111-1189 Juni 30. bl. gräs Caltha å fruktig a ängar genomfluktna af en bäck (vid Savola hemman)
1190-1194 Juli 1. å väggar.
1195-1196 Juli 1. å antermaria dioica
1197 Juli 1. å sand.
1198-1199 Juli 1. flygande.
2200-1227 Juli 1. vid Korkiakoski bäcks branta fall uti en lång, slingrande, mycket djup dal, i hvilken emellan gran och löfskog (rönn, hägg etc) växte yppigt: Asplenium crenatum, A. Filix femina, Polystichum spinulosum, Polypodium dryopteris & Sphaegopteris, Struthiopteris germanica, Geranium sylvestris, Spirda ulmaria, Milium effusum. och andra gräs, samt å

XML file: 

User login

Languages