n1-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
22-23

Palmén, 1865. Norra Savolaks. alla insektordn.

sidobranterna djup barrskog, med blåbärs ris och djup mossa; (de flesta tagna på Ormbunkar, Hägg och Geranier)
1228 - 1242 Juli 1. bl. gräs & Ranunc. acris å fuktiga st.
1243 - 1273. — 2. flygande å en fordom svedjad numera med gräs, Ranunc. acris Potentilla maculata, Rubus saxatilis & arcticus bevuxen backe, bland al & björk buskar i starkt solsken.
1274 - 1286. — 2. bland Carex vesicaria i mängd vexande å en äng. vid vatten.
1287. - 1296. — 2. bl. gräs & blr. å fukt. lok.
1297 - 1299. — flygande.
1300 - 1354. — 3. i Korkiakoski dalen se No 1200-
1355. — 3. å björkblade.
1356 - 1357. — 3. å rönnblade.
1358 - 1359. — 3. å landsvägen & på sandhögar.
1360 - 1379. — 4. å Geranium sylv. i lundar & Spiraea blad
1380 - 1385. — 5. — Cerefolium sylvestre vid åkerrenar.
1386 - 1390. — 5. — en sandbacke i starkt solbadd.
1391 - 1398. — 5. bl. gräs å fukt. ställen.
1399 - 1405. — 5. å Geranium sylv. (= 1360 - 1379)
1406 - 1415. — 5. å Dn & Spiraea ulm. blad.
1416. - 1422. — 5. — Dn sylv. i massa blommande
1423 — 5. å Rönnblad vid vatten.
1424 - 1430 — 6. å blad af Salix caprea & Spiraea Ulm.
1431. — 6. — Rönn.
1432. - 1439. — 6. bl. gräs, Ranunc. repens & acris vid åkerrenar
1440 - 1448. — 6 å Geranium sylv. i massa.

alla insektordn Norra Savolaks 1865. Palmén
1449 - 1455. Juli 6. på en med asp och björksmåskog bevuxen backe, å Rubus sax. eller flygande
1456. - 1470 — 6 I lunder å Spiraea blad.
1471. — 3. på sand.
1472 - 1476. Juni 30. Juli 2-8. flygande om aftnarnas.
1477 - 1478. Juli 6. å björkar.
1479 — 7. å landsvägen.
1480 - 1484. — 7 å Humulus Lupulus.
1485 - 1486. — 8 å Alnus incana.
1487 — 8. — Myosotis arvensis i Rågåkrar
1488 - 1498. — 8. — Geranium sylvaticum.
1499 - 1503. — 8. — Salix caprea
1504 - 1511 — 8 — Spiraea ulmaria.
1512 - 1522 — 8. Potentilla maculata, Ranunc. acris
1523 - 1525 Juli månads början. flygande.
1526 — 9. å Spiraea ulmaria blad.
1527 - 1543 — 10. — D(?) — blr.
1544 — 10 simmande å vatten
1545 - 1550 — 11. å vexter & gräs i björkskog
1551 - 1602 — 11. å gräs & Trifol. Ranunc. Chrysanthe
1603 - 1613 — 11. — Circium heterophyllum.
1614 - 1620 — 12. — betad ängsmark.
1621 - 1632 — 13; = 1551 - 1602.
1633 - 1635. — 14. — Spiraea ulmaria blad.
1636 — 14. — Rubus saxatilis vid skogvägar.
1637 - 1638. — 14. — björkstockar.
1639 — 14 . å vattenputtar
1640 - 1699 — 15. å gräs & Geranium i Korkeakoskidalen (se No 1200)

XML file: 

User login

Languages