n1-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
24-25

Palmén. 1865. Norra Savolaks. alla insektordn.

1700 - 1716. Juli 15. = 1551 - 1602.
1717 - 1724. — 15. = 1640 - 1699.
1725 — 15. på sand.
1726 — 16 — Spiraea ulm. blad.
1727 - 1782. — 16. i Korkeakoskidalen (No 1200)
1782 - 1789. — 16. på rönnblad i D D.
1790. — 16.
1791 - 1817. — 17. å blr. ss. Chrysanth. Campanula patula & bl gräs.
1818 — 17. å björkstammar
1819 - 1824. — 17. — Geranium i lunden.
1825 - 1826. — 17. — Pimpinella saxifraga.
1827 - 1833. — 17. — Rönnblad.
1834 - 1840. — 17. — Geranium, Björkblad, Calamagrostis etc i lunden.
1841 — 17. på fogel.
1842. — 1875. — 18. I en bränd skog vid landsvägen åt Wiando till. på stubbar, qvistar och å marken, ofta vid vattenputtar.
1876 — 18. flygande vid landsvägen
1877 - 1901 — 18. Vid landsvägen å Comarum. p. Menyanthes. Carex ampullacea, vesicaria m. fl.
1902. - 1904. — 19. på torr sand inom Maaninga Ku
1905 - 1919. — 19 å sandstränder DD
1920 - 1926. — 19 — Chrysanthemum — D
1927 - 1932 — 19. = 1842 - 1875.
1933 - 1936 — 20.
1937 — 20. å blr af Nymphaea alba i D [kuten 1902 - 1904]
1938 - 1945 — 20. bl. gräs i Patojarvi inom Tuovilanl.

alla insektordn. Norra Savolaks. 1865. Palmén.
1946 - 1979. Juli 21. i Korkiakoski dalen (No 1200)
(Dasypagon på kullfallna träd, ♂ [uros] oftast bl. gr)
1980 - 1985. — 21. å Rönnblad i Kork. dalen (1200)
1986. — 21. å träden i solhettan.

Idensalmi. Sn
1987 - 1997 Juli 24 å Cicuta virosa vid Köpingen.
1998 - 1999·— 24. bl. gräs vid lunden Ds
2000 - 2004 — 28. å Angelica sylv. vid Jyrkkå bruk.
2008 — 28 — Betula nana — D —
2009 — 29 — gärdesgårdan — D
2010 - 2011 — 29 — sandstränder vid Hiltunen.
2012 - 2014 — 30 — blåbärsris — D.
2015 — 30 — Peucedanum palustre Ds
2016 — 30 — Leontodon autumnale Ds
2017 - 2025 Aug. 6. bl. gräs i lunden vid Köpinge
2026 — Aug. 1. vid Salakuni[?] bruk på trädstammar
2027. 2034 — 1. bl. gräs vid Luupuesjö / Kiuruvesi

Kiuruvesi Ku
2035. - 2051 Aug. 5. bl. gräs & Geranium. (vid Köpingen)
2052. — 1. å sjöfogel vid Luupue.
2053 — 7. på hästar.
2054. - 2067. — 8. i lunden bl. gr. vid Osmanki åsmym[?]
2068 - 2073 — 8. å Tobaksplantor.
2074 - 2088. — 9. i lunden å Geranium vid Kaislanen sjö.
2089. - 2093 — 9. bl. carices på vägen till D
2094 - 2100. — 10. å Juncus filiformis vid D
2101 - 2103. — 10 — Rönnblad.

XML file: 

User login

Languages