n4-001.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
2-3

[s] 2

Innehållsförteckning i slutet av boken. [s. 272-274 (n4-134 och n4-135)]

1 Chrysis viridula 5702
3 Chrysis ignita 3542, 5902, 1926
1 Chrysis auripes 5384
1 Chrysis fulgida 5861
1 Chrysis cyanea 3710
1 Obealus[?] auratus 5404
1 Lasius fuliginosus 2572
2 Lasius niger 5990
1 Campon. here. 5343
1 Formica fusca 4859
1 Formica exsecta 4862
1 Formicox. mit. 5313
3 Leptoth. aeerv. 5517, 5514, 5515
1 Myrmica laevin. 4844
1 Priocnemis parvulus 4542
1 Pompilus fumipennis 6009
2 Pompilus viaticus 346, 4165
1 Ancistrocerus oviventr. 6017
2 Ancistrocerus trifasciatus 4511, 5293
1 Ancistrocerus trimarginatus 1387
1 Ancistrocerus bictipes 4232

21 arter Hym. i 28 expl. alla fr. Åland samt 3 sällsynta Hym. från Karislojo: Hylaeus dilatatus (1105) Andrena pectoralis ♂ (5521) Chrysis sybarita

Runar Forsius
[s] 3

Insekter samlade af J. Sahlberg på resan till Orienten 1903-1904

Coleoptera
(från länder i Europa brandgula numror)

1-89 Bosnia Bosna Brod den 2 Oktober de flesta sållade under eklöf (4-7 vid Sans stränder)
90-137 Bosna källorna och Ilidze den 5 Oktober (129-130 under blad af en Verbascum)
138-233 Igmans platå ofvanom Ilidze d. 7 Oktober mest sållade under löf på sluttningen (206 uppe på platån, 226 uppe på platån på Hypericum perforatum?)
234-281 Sluttningen af Trescavica d. 9 Oktober
och trakten af Trnova d. 10 Oktober samt uppe på alpen 1800 meter öfver hafvet. (234, 235, 238, 239, 241-253, 259, 261, 267, 276 nära Trnova vid floden Zeljeknica mest under små stenar vid vattenranden, 236, 240, 260 uppe på berget invid Anna Hytte, 271-274 uppe på berget invid Anna Hytte i en stor boksvamp)
282-294 Ilidze den 12 Oktober invid floden Zeljecnica (282 i en källa invid flodstranden bland små stenar)

User login

Languages