n4-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
4-5

[s] 4

1903 Coleoptera resan till Orienten inom Europa J. Sahlb.

295-301 Ilidze d. 13 Oktober
302-354 Hercegovina Jablonica den 14 Oktober (351 på en Salix-art nära Narenta, de öfriga mest sållade under löf i dalen)
355-397 Hercegovina i närheten af byn Jablonica den 15 Oktober (371, 377, 378, 381 och några andra i en murken trästam i valnötsskog)
398-483 Hercegovina på färden till Blidinje sjö den 16 och 17 Oktober (398-402, 405-413 under stenar å Blidinje platån 403-404, 414-420 vid och i en forsande bäck nedanför byn Doljam de flesta öfriga sållade under boklöf omkr. 1000 meter öfver hafvet.)
484-672 Hercegovina i Krupa dalen nära Gabela station invid Narentas nedra lopp, tagna mest med såll och under stenar den 19 Oktober
673-686 Dalmatien ofvanom Ragusa under stenar d. 21 Oktober
687-766 Hercegovina mellan Ragusa och Trebinje i ung ekskog mellan bergen 350 meter öfver hafvet den 21 Oktober (755 förekom i största ymnighet och hade skeletterat eklöfen, 701, 725 och 730 i murken stubbe, de öfriga mest sållade under eklöf, 689 i bottnet på en uttorkad brunn under löf)
767 Dalmatien Ragusa d. 23
768-776 Dalmatien ön Lacroma utanför Ragusa d. 25 oktober

[s] 5

Coleoptera, Europeiska orienten J. Sahlberg 1903.

777-840 Dalmatien trakten omkring Ombla viken den 26 Oktober (777, 778, 780-791 i och vid Ombla källan 805 under strån af en Juncus invid fjordens strand, 838 på Cardus, de flesta öfriga med såll under ekar och almar
841-869 Dalmatien Ragusa d. 27 Oktober (under löf af ek mellan Gravosa och Ragusa samt under stenar etc. på en hög backe å halfön Lapad [korj.], 862 under en tät buske (Anthyllis Hermanni?)
870-944 Hercegovina Trebimiza dalen nära Hums station den 28 Oktober (884-892 i en djup gyttjig vattengrop bygd med stenstränder för boskapens bevattning, utan vegetation 912, 914, 917, 921-931 i murkna ekstubbar, de flesta öfriga sållade under (mest ek-) löf)
945-954 Dalmatien i ekskogsparken invid Gravasa den 29 Oktober
955-959 Bergsryggen ofvanom Cattaro på gränsen till Montenegro d. 30 Oktober (957 tagen af Avena)
960-981 Montenegro invid Cetinje den 31 Oktober sållade under löf af Ulmus etc på bergssluttningar under regn.
982-985 Montenegro bergsryggen nära byn Njeguse den 1 November under stenar (No 984 och 985 tagna af Avena)
986-1024 Dalmatien Cattaro den 1 November i ekskog nära staden, mest sållade under löf

XML file: 

User login

Languages