n4-003.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
6-7

[s] 6

J. Sahlberg 1903 Coleoptera Europeiska Orienten

1025-1036 Dalmatien Ragusa den 28 Oktober tagna af Avena
1037-1039 Dalmatien Cattaro den 1 Nov.
1040-1084 Corfu d. 7 Nov. i trakten af Kukuriza och Kontokali (1052, 1065-1068 under löf af Oliver, 1058-1064 vid hafsstrand under Kostera, 1076-1081 på blommande Erica, 1053, 1055, 1056, 1072-1074 under Opuntia)
1085-1090 Corfu d. 7 Nov. vid mynningen af floden Potamo.
1091-1115 Corfu på Opuntia-backen invid Mandukion den 9 Nov. (1103-1106 under bark af en torr Ficus, 1094 1106 under löf vid roten af en granatäppelbuske 1102 i en stack af Atta, de öfriga under Opuntia)
1116-1140 Corfu den 9 Nov. i trakten af Triklino bro i relikt vatten af Potamo och i mossa på stammar af Castanea vesca (1138-1140 tillsammans med den rödhufvade trämyran No 47).
1141-1199 Corfu Pantokrator den 10 och 11 Nov. (1156-1163 under löf af Quercus Ilex på södra sluttningen nedanför Sineis by, 1164, 1165, 1175-1179 i Megaspileon berggrotta, 1147, 11148, 1150 likaså, 1187-1189, 1198 på växter vid dess mynning] 1190-1192 på toppen af Viglaes under stenar 750 meter öfver hafver (marken var betäckt af rimfrost kl. 8 f.m.) 1166, 1167 sållad från mossa på Quercus Ilex vid Perithia, de öfriga mest under stenar mellan Sineis och Perithia)

[s] 7

Europeiska Orienten Coleoptera 1903. J. Sahlberg

1200-1271 Corfu Pantokrator den 12 November (1201-1205, 1232 under löfs af Quercus på norra och södra sluttningen, de öfriga sållade från mossa på stammar af de enstaka stående vilda bergamott-träden å Pantokrator platå 700 a 800 meter öfver hafvet.)
1272-1286 Corfu under Eklöf vid Ipso d. 12 Nov.
1287-1318 Corfu vid Kalichiopulo d. 14 Nov.
1319-1340 Corfu i trakten af Potamos mynning d. 16 Nov. (1331-1333 tillsammans med Atta bland dess insamlade förråd af ax från gräs.)
1341-1353 Corfu vid Kalichiopulo i regnvatten pölar d. 17 Nov.
1354-1375 Corfu mellan Kyratu och Valle de Ropa d. 18 Nov. (1366,1367 i mossa på Olivstammar nära Triklino bro, 1364, 1371-1375 på Ericinees å ett torrt fält).
1376-1387 Corfu i närheten af Potamos mynning d. 20 Nov.
1388-1442 Corfu i trakten af byn Kyratu d. 21 Nov. (1423 under löf invid närliggande vintersjö, 1424-1430 under löf af Quercus Ilex mest uppe på berg).
1443-1472 Corfu trakten af Agi Apostoli d. 23 Nov. (1450 och 1472 under ruttnande Opuntia, 1451, 1458 under bark af Ficus, 1452-1453 i murken stubbe af Castanea vesca tillsammans med myran Cremastogaster scutellaris, 1446, 1461, 1462 under stenar på toppen af berg

XML file: 

User login

Languages