n4-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
8-9

[s] 8

J. Sahlberg 1903 Coleoptera Europeiska Orienten

1473-1509 Corfu, trakten af Akilleion den 24 November (1481, 1499, 1502, 1508, 1509 i slottets trädgård, de öfriga sållade under eklöf).
1510-1535 Corfu i närheten af Mandukion d. 25 Nov. under Opuntia och vid trädrötter.
1536-1663 Corfu i dalen Valle di Ropa d. 26 Nov. (1564, 1591, 1613, 1614, 1634 under bark af torkade olivstubbar, 1627, 1652 i murket trä af en Salix, 1536, 1544 under stenar nära Valioniti[?], 1567, 1636 mycket allmänna invid diken å kärret).
1664-1666 tagna senare från de 3 sista dagarnas sållning.
1667-1722 Corfu vid Villa Capodistria och Kalichiopulo d. 1 December (1675, 1676, 1694, 1700, 1701, 1704, 1706 (i stor mängd), 1711-1714 och 1718 invid roten till den stora Silfverpoppeln nedanför Villa Capodistria de öfriga på den flacka stranden af Kalichiopulo).
1723-1781 Corfu vid Potamos mynning och i trakten af Govino den 2 Dec. (1753 och 1756 vid roten af en stor Silfverpoppel 1753-1755 under bark af Eucalyptus.)
1782-1818 Corfu Mesongidalen d. 3 Dec. (mest på sandmarken bland buskar och under deras löf, Metabletus signifer tog äfven, men exemplaret förkom).
1819-1849 Corfu Mon Repos den 4 Dec. (1832-1842 vid roten af Jätteplatanen nära stranden, de öfriga mest under löf på fuktiga ställen.)

[s] 9

J. Sahlberg 1903 Coleoptera Europeiska Orienten

1850-1894 Corfu Kalichiopulo den 5 Dec.
1895-1944 Corfu Kalichiopulo d. 8 Dec. (1908, 1917 sållade vid trädstam nära begrafningsplatsen).
1945-1963 Corfu Potamos mynning den 9 Dec.
1964-2031 Corfu Exkursion till Spartile och Episkepsis den 10-11 Dec. (1965 vid hafsstranden under Zostera nära Glypho, 1970-1974, 1979 och 1984, 1985 Katapino vintersjö, 1986 i en bergsbäck nära Synarades 400 meter högt, 2006, 2013-2019 under eklöf nära Episkepsis, 2003, 2007, 2021, 2023 under eklöf vid Ipso).
2032-2033 Corfu d. 13 Dec.
2034-2069 Corfu d. 14 Dec. i trakten af Gasturi under eklöf och i mossa och springor på ekstammar.
2070-2080 Corfu d. 16 Dec. vid Potamos mynning och vid Villa Capodistra vid roten af träd.
2081-2090 Corfu d. 16 Dec.
2091-2208 Corfu i trakten af Valle di Ropa d. 18 Dec. (2103, 2104, 2111 mycket allmänna på öfvesvämmade majsåkrar, 2150 allm.)
2209-2218 Corfu nära staden och vid Villa Capodistria d. 20 Dec. en del under ruderatväxter vid hafsstranden mellan Mandukion och staden.

XML file: 

User login

Languages