n4-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
10-11

[s] 10

J. Sahlberg 1903. Coleoptera Europeiska Orienten.

2219-2268 Peloponesus, Patras den 22 December (2248 och 2257 allmänna vid träd rötter nära hafsstranden vester om staden, 2223-2227, 2252, 2253, 2263, 2264 uppgräfda ur jordvallar invid diken)
2269-2391 Peloponesus, Elis den 23 Dec. i ekskogen Ali Tschelebi nära Lappa station vid Olympia banan
2392-2423 Attica, Eleusis den 5 Januari 1904 tagna af Avena
2424-2592 Dubletter från Corfu (2424-2428 äfven tagna af Unio)
2593-2609 Dubletter från Patras den 22 December
2610-2641 Dubletter från Elis 23 Dec. i ekskogen Ali Tschelebi
2642-2646 Tagna i närheten af Nauplia och Mykene af Unio och Avena.
2647-2688 Dubletter från Gabela i Herzegovina d. 19 Oktober

[s] 11

Egypten Coleoptera 1904. J. Sahlberg

(Bruna lappar) [kirjoitettu ruskealla]
1-51 Caïro, trakten af Ghizehs pyramyder den 13 Januari (9, 23, 25, 28 vid roten af växttufvor i ökensanden, 21, 22, 32, 49-50 under bark af Eucalyptus vid ökenranden, de öfriga under stenar eller i vatten).
[ruskea lappu]
52-102 Caïro d. 15 Jan. vid Nilen nedanom staden (allmänna på gyttjiga flodstränder voro 54, 59, 78, 81, sällsyntare 52-58, 72, 74, 76, 79, 80-53, 82, 83, 85, 88-98, 100-102 i täta grästufvor på flodvallen och invid palmrötter).
103-150 Caïro den 18 Jan. (103, 105, 129 Nilens strand invid Ghizeh, alla de öfriga i närheten af Sakkara och Memphis ruiner, de flesta i sandöken, endast 107-115 och 147 invid och i en vattendam)
151-153 Caïro den 19 Jan. i zoologiska trädgården
154-199 Heliopolis den 20 Jan. (179, 184, 186, 187, 190, 191 på blommande Acacia träd vid ökens rand).
200-241 Heluan d. 22 Jan. (235-241 på blommande Acacia de flesta öfriga under buskformiga örter i ökensanden och under stenar, 211 skakad ur en af en Coccus -art starkt angripen Crucifer)

User login

Languages