n4-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
12-13

[s] 12

J. Sahlberg 1904 Coleoptera Egypten

242-315 Caïro mellan Ghizeh och Pyramiderna d. 25 Jan. (Vatteninsekterna mest nära Talbieh, de flesta öfriga under stenar etc. invid landsvägsvallen, 300 under bark af torkade Acacia-träd inne i flygsandsöknen, 252 under stenar på berggrund norr om pyramiderna).
316-365 Caïro trakten af Talbieh och Ghizehs-pyramider d. 27 Jan. (316, 324, 348, 357, 364, 365 vid buskar i öknen invid pyramiderna, de öfriga under stenar etc. på landsvägsvallen samt i vatten norr om densamma).
366-386 Caïro tagna af Avena på samma exkursion.
387-423 Heliopolis den 28 Jan. (395-400 under spillning i sandöken, 411 och 412 under bark af ett träd inom strutsgården, 413-422 på blommande Nilacacior).
424-432 Mokattambergen vid Moseskällan och den lilla förstenade skogen den 27 Jan. tagna af Avena
433-453 Heluan den 30 Jan. (433-447 vid och i små vattensamlingar nedanför Heluans svafvelkällor, 453 under torkadt gräs i närheten af de samma s.

[s] 13

J. Sahlberg 1904 Coleoptera Egypten

454-481 Öfra Egypten, Deschena den 3 Febr. (461 talrik på en af Coccus angripen Tamarix, 471 på en odlad Drupacee).
482-501 (Öfra Egypten) Luxor vid Thebes ruiner den 4 Febr. (489, 490, 492, 497-500 i täta hårda grästufvor och vid deras rötter nära Nilens strand).
502-533 Öfra Egypten I närheten af Thebes ruiner vester om Nilen d. 5 Febr. (528-533 tagna af Avena)
584-569 Öfra Egypten vester om Nilen midt emot Luxor den 6 Febr. (535-539 och 552 på Nilens tillandning å fuktig sandjord).
570-580 Öfra Egypten i Luxors tempelruiner den 7 Febr. tagna af Avena
581-594 Mellersta Egypten vid Vasta d. 8 Febr. (583-585 och 594 på Nilens strand.
595-618 Fajoums oas och ökenlandet däromkring d. 8 Febr. (611-615 på Tamarix, 595-597 i en torkad falk
619-626 tagna af Avena samma dag vid Vasta.
627-640 tagna af Avena vid Fajoum.
640-692 Fajoums dal invid Siala station d. 10 Febr. (676-683 på Tamarix-buskar, 684-689 under busklika [jatkuu seur. sivulla]

XML file: 

User login

Languages