n4-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
14-15

[s] 14

J. Sahlberg 1904. Coleoptera Egypten och Palestina.

641-692 Fajoums dal invid Siala station den 10 Febr. (676-683 på Tamarix buskar, 684-689 under busklika örter i sandöknen, 685 mycket allmän, 689 under en mattlik Crassulacee.)
693-695 Memphis den 13 Februari.

Palestina, Syrien och Mindre Asien
(bruna [ruskea paperin pala] nummerlappar)

696-738 Jaffa (Joppe) den 18 Februari. Sandkullarna norrom staden (699, 700, 729, 733 under Fucaceer vid hafsstranden, 703, 707, 711, 712, 713, 714, 175 i kospillning, de öfriga mest vid roten af sandväxter).
739-865 Jaffa den 19 Febr. I trakten af Sarona och floden Nahr el Audsche (742, 767, 770-778 vid flodens strand, 760-765 i en liten vattensamling invid densamma, 743-746, 752-757, 845 vid och i en liten lerpöl, 739, 768, 769, 813, 796-805, 814, 819 vid Vadi el Miserara, 784, 793, 794, 808 i Kamelspillning invid Jaffa stad, 806, 809-811, 818, 821, 823, 830 under Opuntia vid Sarona, 862 på Euphorbia.)
866-867 Jerusalem den 21 Februari (866 i Königsgraber af Avena)

[s] 15

Palestina Coleoptera 1904. J. Sahlberg.

868-924 Jerusalem den 22 Februari i Josaphatsdal och på Oljobergets sluttning mest under stenar (878 tillsammans med myran No 63)
926-1013 Jerusalem d. 24 Febr. i dalen Vadi el Djôz (938 mellan våta stenar i en uttorkad vattengrop, 1005-1007 mycket allmänna på en högväxt Boragine (= Symphytum palestinum?)
1014-1098 Bethlehemstrakten d. 26 Febr. (1014-1018, 1025, 1027, 1028, 1030, 1032, 1033, 1048-1051, 1060-1063, 1076, 1079, 1095-1097 vid och i Salomoniska dammarna).
1099-1102 Jerusalem d. 27 Febr. (1099 tagen af Avena i rummet, de öfriga på Oljoberget).
1103-1202 Juda bergs vestra sluttning nära Deir-Aban station d. 29 Febr. (1106-1110, 1113-1131, 1144-1157, 1170 och 1172 sållade under löf af Quercus Ilex etc i bergsdalar, 1111-1112, 1134-1143 i spillning, 1162 allmän på en gulblommig Papilionace (Calycotoma))
1203-1232 Jerusalem d. 5 Mars (tagna från af Unio vid Kreuts[?] klosster sållade löf och barrsmulor).

User login

Languages