n4-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
16-17

[s] 16
J. Sahlberg 1904. Coleoptera Palestina

1233-1268 Jerusalem den 7 Mars (tagna från af Unio i Kidron dalen utsålladt "smolk").
1269-1270 Jerusalem d. 8 Mars
1271-1322 Jerico-dalen d. 10 Mars (1271-1274 Chan Hartrura Indea [Indea kirj. lyijykynällä Chan Hartruran päälle] under stenar, 1275-1279 invid Döda hafvet i små vattensamlingar och vid deras kant, 1280-1321 vid Jordans strand, 1322 närä Jerico tagen af Avena).
1323-1416 Jerico d. 11 Mars (1376-1379 allmänna under stenar på torr hård jord, 1409 allmän på en Mentha sylvestris invid bäcken från Sultan källen, 1410, 1395, 1396 på Veronica vid samma bäck).
1417-1483 Jerico tagna af Avena d. 11 Mars
1484-1533 Jerico d. 12 Mars (1533 på en Salicornia?)
1534-1573 Jerico d. 12 Mars tagna af Avena
1574-1601 Jerico trakten af Ain es Sultan d. 13 Mars (1577 i stor mängd i bäcken nedanom nämnda källa)
1602-1620 Jerico trakten af Djebel Qvaranta tagna af Avena d. 13 M.
1621-1652 Jerico Jordans stränder nära bron vid Vadi en Nawâime tagna af Avena d. 14 Mars (1622-1624, 1628-1630 på östra sidan af Jordan).

[s] 17

Palestina Coleoptera 1904 J. Sahlberg

1653-1757 Jordans stränder nära bryggan vid Vadi en Nawâime och trakten däromkring vester om floden d. 14 Mars
1758-1788 Jordans stränder öster om Jordan samma dag
1789 Jerico d. 15 Mars tagen i rumet af Mimmi
1790-1791 Jerico d. 16 Mars
1792-1866 Judeen mellan Chan el Hatrura och Jerusalem d. 16 Mars (1822, 1825, 1826, 1834 under stenar och på en torr backe invid Chanen, 1854 under en stor bladig tistel art på sluttningen af ett brant berg nära densamma, 1855 bland bladen af en mjukbladig tistel invid vägen, 1865 på bladen af en Boragine, Anchusa ? nära Oljoberget.
1867 Jerusalem Getsemane d. 17 Mars
1868-1953 Mellan Jerusalem och Ain Fara d. 18 Mars (1923 på en Salvia, 1925-1926 på en Serophularia, Coserophagerna i hästspillning).
1954-1961 Bethlehem d. 22 Mars
1962-2019 Mellan Jaffa och Karmel mest nära Judekolonin Samari d. 26 Mars
2020-2044 Galileen Ekskogen nordost om Kisons dal den 27 Mars

XML file: 

User login

Languages