n4-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
18-19

[s] 18

J. Sahlberg 1904 Coleoptera Palestina
2045 Galileen nära Kana d. 28 Mars
2046-2064 Galileen Zebulons högslätt i och vid en vattenpöl d. 28 Mars
2065-2132 Sjön Genezareths stränder och trakten af staden Tiberias d. 28 Mars
2133-2154 Sjön Genezareths stränder och trakten af staden Tiberias tagna af Avena.
2155-2265 Galileen mella Kana och Nazareth d. 29 Mars (2159-2181, 2192-2193 under Opuntia och ruttnande vegetabilier vid Kana, de öfriga mest i närheten af Nazareth.)
2266-2280 Nazareth d. 30 Mars
2281-2406 Gallilea Dalen vid bäcken Kison och ekskogen i dess närhet samt hafsstranden invid Haifa den 31 Mars (2281, 2282, 2296, 2312, 2316, 2317, 2321, 2394, 2384-2388 m. fl. i ekskogen, 2321 under ekbark 2328 likaså, 2356, 2395 och 2398 tämligen allmänna på strandväxter vid bäcken Kison 2391 på Asparagus, 2324, 2352-2354, 2347, 2348, 2322 på sandkullar vid hafvet, 2283-2291 vid utgreningar af Kison nära dess mynning.
2407-2449 Gallilea Från ekskogen norr om Kison d. 31 Mars sållade under löf och från murkna ekstubbar

[s] 19

2450-2501. Haifa och Syrien Coleoptera 1904 J. Sahlberg

2450-2501 Haifa på sanddynerna vid hafsstranden den 5 April (2491 mycket allmän).
2502 Haifa d. 4 April flygande om aftonen lysande omväxlande ss. en blinkfyr.
2503-2526 Beirut den 6 April invid floden Nahr el Beirut.
2527-2579 Beirut den 7 April på hafsstranden å klipporna söder om staden samt på sandkullarna sydost om staden (2573 på en blommande Lotus å sandkullarna).
2580-2599 Beirut den 8 April på den sandiga hafsstranden norr om staden.
2600-2689 Libanons sluttning vid Jammours station den 9 April mest sållade under löf af Quercus coccifera (2610, 2611 på fuktig sand vid en bergsbäck).
2690-2767 Libanons sluttning ofvan om floden Nahr el Kelb (flumen Lycos) d. 12 April
2768-2842 Baalbeck den 13-14 Apr. under löf invid ruinerna och på sluttningen af Antilibanon (2819 i den taggiga busken Alhagi murorum, 2820 tagen af Avena i ruinerna).

User login

Languages