n4-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
22-23

[s] 22

J. Sahlberg 1904 Coleoptera Mindre Asien

3522-3599 Bulghar Dagh, Turunschli d. 28-29 April (3544, 3548-3550, 3570, 3571, 3536 i gamla stammar af Alnus orientalis, 3581, 3599 på en Juniperus 3583 på blommor af Quercus Ilex, 3555-3557, 3565, 3581 på blommande Ilex Laurus, 3577 och 3552 likaså.)
3600-3742 Tarsus d. 1 och 2 Maj
3743-3834 Smyrtra [Smyrna?] trakten mellan staden och Ilidea d. 9 Maj (3773 och 3800 på blommande Sambucus, 3801 allmän på blommor af röd Cistus.
3835-3854 Smyrtra [Smyrna?] trakten mellan staden och Ilidea d. 10 Maj uppe på Pagos berget med de gamla fästningsruinerna ofvan staden, mest under stenar.
3855-4002 Hermos dalen nära Menemen station d. 11 Maj (i flodbädden, på Tamarix vackra gröna Curculionider, på gråluden Quercus, på blommor och bland gräs etc. 3962-3966 på en mycket hvitullig Verbascum).
4003-4142 Ephesus d. 13 och 14 Maj (4003-4006 i murken Salix stam vid Artemuseion)
4143-4298 Smyrna, Jamanlar Dagh d. 16-18 Maj hufvudsakligast i Pinus skogar och bergsbäckar, flera arter dessutom inlagda i pennspolar.

[s] 23

Mindre Asien Coleoptera 1904 J. Sahlberg

4299-4393 Mytilene (Lesbos) d. 20-21 Maj i sumpmarken invid Hieros vik och dit utfallande floder mynningar samt på hafsstranden. Senare dagen vid berget Amali i flera arter dessutom i pennor och i bomull).
4394-4404 Mindre Asien, Baba Dagh d. 31 Maj
4407-4471 Tarsus d. 1-2 Maj (liksom 3600-3742)
4473-4479 Smyrna d. 9 Maj
4480-4529 Hermos dalen d. 11 Maj
4530-4575 Smyrna d. 9 Maj
4576-4591 Hermos dalen nära Menemen station d. 11 Maj
4592-4669 Ephesus d. 13-14 Maj
4670-4786 Smyrna, Jamanlar Dagh d. 16-18 Maj (4768 på en art Crataegus
4787-4843 Mytilene (Lesbos) d. 20-21 Maj sumpmarkerna invid viken Hieros samt sluttningen af berget Amali (4789-4808 vid en bäck och i densamma under Conferver och mellan småstenar, 4818, 4819 på blommande Quercus Ilex uppe på berget Amali)
4844-4943 Mytilene (Lesbos) d. 23 Maj nära byn Agiatos (4844-4861 och 4869 vid och i Megalolimani [?sana] träsk, 4862-4864 under bark af Pinus mart..... [?sana]

XML file: 

User login

Languages