n4-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
24-25

[s] 24

J. Sahlberg 1904. Coleoptera Mindre Asien

4944-5019 Mytilene (Lesbos) den 24 Maj vid viken Colonos samt trakten mellan denna och Hieros
5020-5085 Mytilene (Lesbos) d. 25-26 Maj de flesta i ekområdet i norra delen af ön (5073-5077 på Quercus egilops, 5080 på en gulblommig Papaver vid staden nära hafvet d. 26 Maj).
5086-5915 Smyrna d. 28 Maj vid floden Meles
5916-5219 Seraikiöi invid floden Meandros d. 29-30 Maj
5220-5331 [lisäys:] Asia minor Baba Dagh d. 31 Maj
5332 Odessa d. 5 Juni
5333-5361 Seraikiöi vid Meandros-floden d. 29-30 Maj
5362-5364 Lesbos d. 25-26 Maj
5365 Smyrna Pagos d. 10 Maj
5366-5387 Smyrna Jamanlar Dagh 16-18 Maj
5388-5414 Ephesus d. 13-14 Maj
5415-5423 Smyrna Pagos d. 10 Maj
5424-5443 Libanon, Ain Sofar d. 19 April
5444-5453 Libanon, Ain Sofar Tagna af Avena
5454-5477 Bulghar Dagh, Turunschli d. 24 April
5478-5506 Bulghar Dagh d. 25 April
5507-5524 Bulghar Dagh d. 26 April
5525-5539 Bulghar Dagh d. 27 April
5540-5566 Bulghar Dagh d. 28-29 April

[s] 25

Egypten och Syrien Coleoptera 1904 J. Sahlberg

5567-5600 Caïro trakten d. 13-25 Januari (bomulls insekterna No 5570, 5571, 5589-5594 äfven plockade af Avena och Unio.)
5601-5628 Cairo trakten d. 27-30 Januari
5629-5648 Cairo trakten d. 28 och 30 Jan.
5649-5650 Luxor d. 5 Febr.
5651-5665 Fajoum d. 5 Febr. (Phytophagerna mest på Tamarix)
5666[lisäys] 5669-5720 Jaffa d. 19 Febr.
5721-5742 Jerusalem slutet af Febr. (5727-5734 äfven af Unio)
5743-5764 Jerico d. 11-13 Mars
5765-5780 Galileen d. 2 April tagna af Unio.
5781-5786 Haifa d. 5 April de flesta exempl. tagna af Unio.
5787-5797 Beirut d. 8 April
5798-5836 Jerico d. 11-13 Mars
5837-5866 Jordans stränder nära Jerico d. 11 Mars
5867-5893 Lac Genezareth d. 28 Mars
5894-5945 Dubletter från Galileen (och Haifa) 29-31 Mars
5946-5976 Haifa d. 5 April (5966-5969 tagna äfven af Unio)
5977-5987 Jerusalem medlet af Febr.
5989-6009 Jerico medlet af Mars
6010-6017 Jordans stränder 14 Mars (6013 af Avena 15 ex, af Unio 5 ex.)
6018-6031 Judeen d. 16 Mars
6032-6048 Galileen d. 28 Mars vid sjön Genezareth.

XML file: 

User login

Languages