n4-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
30-31

[s] 30

Från Medelhafstrakterna i Africa och Asien
[ruskea suorakulmio] (betecknade med bruna nummerlappar)

1-9 Caïro trakten af Ghizeks pyramider den 13 Januari (2 och 3 i tufvor i ökensanden under Eucalyptus bark)
10-19 Caïro vid floden norr om staden
20-28 Caïro invid Sakkari i sandöken eller vid dess kant den 16 Jan. (20 på blommande Acacia)
29-46 Caïro Sandöknen vid Heliopolis d. 20 Jan. (29-36 på blommande Acacia, 39 på små buskar)
47-59 Caïro Sandöknen nära Heluan den 22 Jan. (48, 49, 51-55, 58-9 på Acacia 56 och 57 på Tamarix)
60-62 Caïro d. 25 Jan. (61 under barken af torra Acacia träd bland flygsandskullar invid Pyramiderna, 62 i stilla stående vatten.)
63-69 Caïro i öknen vid Pyramiderna d. 27 Jan.
70-73 Caïro i öknen vid Pyramiderna tagna af Avena
74-83 Caïro trakten af Heliopolis den 28 Jan. (75-80 på blommande Acacia 82 och 83 under mattlik Sedum i öknen.
84-90 Caïro tagna på Mokattam bergen d. 29 Jan. af Avena (84-85 vid Moses källan, de öfriga i den lille förstenade skogen).
91-95 Caïro Heluan d. 30 Jan. (91-94 under buskformica Crycaferer [?] i öknen.)

[s] 31

Egypten och Palestina Hemiptera 1904. J. Sahlberg.

96-108 Öfre Egypten Deschena d. 3 Febr. (100 på en odlad Drupaceae 92-98 på Acacia, 102-106 på Tamarix)
109-116 Thebes ruiner vid Luxor d. 4 Febr. (109-116 vid roten af täta grästufvor på dammjordskullar vid Nilen, 110-111 på Tamarix)
117-128 Thebes ruiner vid Luxor 5 Febr.
129-137 Thebes ruiner d. 6 Febr.
138-142 Thebes ruiner d. 6 Febr. tagna af Avena
143-170 Fajoums oas och öknen därinvid d. 8 Febr. (154-156, 164 på Tamarix 180, 193-194 på högväxt gräs i en floddal, de öfriga mest på och under busklika örter i öknen samt i rinnande vatten)
171-174 Fajoums oas och öknen därinvid tagna af Avena
175-196 Fajoum nära Siala station d. 10 Febr. (182-184, 186, 189-192 på Tamarix, 180, 193-194 på högväxt gräs invid en flod, de öfriga mest på och under busklika örter i sandöken, 185 under en Crassulaceae).
197 Caïro (Memphis) d. 13 Febr.

Asien
198-204 Jaffa sandkullarna norr om staden d. 18 Febr.
205-220 Jaffa nära floden Nahr el Audsche och kolonin Sarona d. 19 Febr. (221 på en Stachys, 209 på en Liliaceae (Asphodelus)
221-228 Jerusalem d. 22 Febr. mest i Josaphats dalen

User login

Languages