n4-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
32-33

[s] 32

J. Sahlberg 1904 Hemiptera, Palestina.

229-239 Jerusalem den 24[?] Febr. i dalen Vadi el Djoz, 239 allmän på en Anchura
240-265 Bethlehems trakten den 26 Febr. (240-242, 244-249, 256, 258 260-264 vid och i Salomoniska dammarna).
266-284 Vestra sluttningen af Juda berg nära stationen Deir Aban d. 29 Febr. (266-270, 276-279 under löf af Quercus Ilex).
285-293 Jerusalem d. 5 Mars (tagna från hvad Unio sållat under barr och förmultnade löf i närheten af Kreutskloster).
294-296 Jerusalem d. 7 Mars.
297 Jerusalem d. 8 Mars.
298 Döda hafvets strand allmän flygande bland strand stenar 10 M
299-303 Jordans stränder nära Jerico d. 10 Mars
304-316 Jerico d. 11 Mars (315 i bäcken från Sultans källan).
317-329 Jerico d. 11 Mars tagna af Avena.
330-334 Jerico d. 12 Mars
335-341 Jerico d. 12 Mars tagna af Avena.
342-352 Jerico d. 13 i närheten af Ain el Sultan.
353-355 Jerico d. 13 tagna af Avena vid Djebel Zvaranta.
356-360 Jordans stränder nära bryggan vid Vadien Nawâime d. 14 Mars tagna af Avena.

[s] 33

Palestina Hemiptera 1904, John Sahlberg.

361-375 Jordans stränder i närheten af Yadi en Nawaime d. 14 Mars (373 på Atriplex leucopodum, 369, 371, 374 på Tamarix).
376 Jerico vid Ain el Sultan d. 13 Mars.
377-387 Judeen mellan Chan el Hatrura och Jerusalem d. 16 M.
388 Jerusalem i Gethsemanes trädgård d. 17 Mars.
389-404 Judeen mellan Jerusalem och Ain Faran d. 18 Mars. (390-391 under en Boraginee, 393 på Aspl[?]delus).
405-406 Karmels sluttning nära Samari d. 26 Mars.
407-408 Ekskogen nord ost om Kisons dal i Galileen d. 27 Mars.
409-414 Galileen på Zebulous slätt nära en vattenpöl och i densamma den 28 Mars.
415-426 Galileen invid sjön Genezareth d. 28 Mars.
427-428 Galileen nära Nazareth d. 29 Mars.
429-433 Galileen tagna af Avena.
434-455 Galileen Kana och Nazareth d. 29 Mars.
456-458 Nazareth d. 30 Mars.
459-491 Galileen dalen vid floden Kison d. 31 Mars. (487-491 under eklöf.)
492-493-502 Haifa d. 5 April på sanddynerna vid hafvet (496, 497 och 501-502 på Spartium [yliviivaus], 499 på en Salvia 500 på Tamarix).

XML file: 

User login

Languages