n1-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
28-29

C. Lundström 1965. Norra Savolaks, alla insektordn.
alla insektordingar. Nummerlappen ljusröd
Nummern med svart bläck
och svart streck ofvan
Norra Savolaks 1865. C. Lundström

No
1 - 15 Maj 19. Orimattila; på Salix repens
16 - 21. — 19 —
22 - 23 — 19 — bl. gräs.
24 - 34. — 20. Heinola, på sand
35 - 44. — 21. Mäntyharju, på sand.
45 - 52. — 21. Hirvensalmi bl. gräs & på vide.
53 - 55 — 21. — under stenar å fukt. mark.
56 - 64. — 22 — bl. gräs.
65 - 75. 22. St Michel. D(?) å fuktig mark
76 - 86. — 22 — å solbelysta stenar.
87 22 — å Caltha palustris.
88. — 22 — under stenar.
89 - 111. — 22. bl. gräs.
112. — 22. — under ett bräda på marken
113 - 119. — 22 Juva; på landsvägen.
120 - 124 — 23 Jorois. på fenster.
125 - 136. — 23 — bl. gräs.
137. — 24 — på sand.
138. — 24 — på fenster
141. — 23 — under barken af en rutten björk.

Leppävirta Sn
139. 140. Maj. 24. vid Warkaus ström
142 - 147 — 25 å björkstammar
148 — 25 — en laduvägg
149 - 151 — 25 — landsvägen
152. — 25 i barrskog.

alla insektordn. Norra Savolaks 1865. Lundström
153 - 162 Maj 25 —
163 — 25 på marken.
164 - 183 — 26 bl. grä etc å fukt. lokal.
184, 185 — 27 å en sved vid Kommila
186, 187 — 27 i skog bland gräs.
188 - 190 — 27 bl. gräs.
191 - 195. — 27 under tallbark.
196 - 199 — 27. —
200 - 222. — 28. bl. gräs Caltha etc
223 — 28 under barken af en torr björk.
224 — 28. å björkstammar
225 — 28. under tallbark.
226 — 28. — albark.
227 - 230 — 28. å björkbuskar.
231 — 28. å en trädstam i en sved.
232 - 235 — 28. i barrskog bland blåbarsris
236 — 28.
237 — 28 i ett gammalt mesbo.
238 — 28. på en äng.
239 - 245 — 30. vid stranden af Helvenlaks
246 — 30.
247 - 260 — 30. bl. gräs å fuktig ängsmark
261 - 266 — 30. å skalade Salixstammar
267 — 30 — blommande D(?)
268 - 275 — 30 — Cassandra calyculata i kärr
276 - 285 — 30. å björkbuskar.
286 - 288 — 30. — en sved.
289 — 30. — Eriophorum angustifol.
290 — 30 —
291 — 30. på fenster.

XML file: 

User login

Languages