n1-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
30-31

30.
Lundström 1865. Norra Savolaks. alla insektordn.
292-294. Maj. 30. —
295-299. — 30. i ett fårhus.
300. — 31. på fenster.
301-302 — 31. under ett bräde.
303-339[?] Juni 2. vid landsvägskanten merendels å Cassandra, Calluna, Myrtillus, Carices etc.
340-341 Juni 2. vid landsvägskanten merendels å Cassandra, Calluna, Myrtillus, Carices etc.
331-337. Juni 2. bl. gräs.
338,339 — 2. på fenster.
342-346 — 2. på björk.
347-348 — 2. — stenar vid en bäck.
349-351. — 2 — lake flytande ur afghuggana björket
352- — 2. - nedfallna förtorkade björklöf.
353-358. — 2. bl. gräs å Timonsalo holme
359- — 2. Ds —
360-363 — 2. på björk å Ds
364-366 — 2
367-370. — 3. — en gärdesgård i solbadd.
371-382 — 3. vid landvägsdiken.
383-398. — 3. bl. gräs
399-403 — 3. å bl. Caltha.
404-408 — 3. —
409-422 — 4. bl. gräs.
423-427. — 4. å en solbelyst gärdesgård.
428 — 4 å fenster.
429-443 — 4. — Ribes rubrum (blom)
444 — 4 - en brädhög.
445-459 — 5 å björk vid Kyrkobyn.
460-465. — 5. — Caltha palustris
466-482 — 5. — blomm. Hägg.
483-489 — 5. — torra ställen bl. gräs, ljung.
490-504 — 5. — fuktig mark, bland gräs.
505 — 6 vid stranden af Leppavirta ström
506-526 — 6. å blomm. Hägg, vid Hartikansal

31
alla insektordn. Norra Savolaks, 1865, Lundström
527-547 Juni 6. å fuktig mark, Carices, Eriophore etc
548-554. — 7. i skog på blåbärsris
555-557 — 7. på björk.
558-587 — 7. bl. gräs å fuktig mark.
588-593 — 7. på Hägg.
594-600. — 8. bl. gräs.
601-605. — 8. —

Kuopio Sn
608- 611 Juni 9. på en stege vid Hiltulanlaks.
609-611 — 9. på landsvägen.
612-614 — 9 — plank i K. stad.
615-617 — 10. — Ds
618-676 — 11. — fuktig mark, der gräs Carices, Caltha, Equisetum fluviatile etc. — växte.
677 — 11 å Caltha pal.
678 — 11 vid en bäck.
679-692. — 11. på sandrigt glest gräsbevuxet ställe.
693-741 — 12. — Hägg vid Julkula.
742-745 — 12. bl. gräs —
746-760 — 13. — Ds å en fuktig skogsäng (Laivonsaari
761 — 13. på blåbärsris.
762-764. — 13. — videbuskar.
765-785 — 13. bland gräs.
786-797 — 15. — D D å fuktig mark.
798-837 — 15. på Carices, Eriophora, Equiseta ets å en gungfly på Rauhalaks.
838-844 — 15. på trädstammar i lundar.
845- — 15. —
846 — 15. på videbuskar.
847,848. — 15. — stenar.
849-852. — 15. å i vextblad löfskog
853. — 15. —

XML file: 

User login

Languages