n4-049.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
98-99

[s] 98

J. Sahlberg sommarn 1905 Coleoptera
(Skrifna numror på hvitt papper med blått sträck under nummern.

Coleoptera
1-2 Karislojo omkr. 10 juni
3-7 Sammatti d. 10-11 Juni
8 Karislojo Kukkasniemi
9 Karislojo
10 Lojo d. 13 Juni
11-28 Karislojo d. 18 Juni (13 på Cardamine amera[sic] vid Kukkasniemi, de öfriga på Karkkali)
29-46 Sammatti d. 21 Juni
48-54 Karislojo slutet af Juni
55-64 Karislojo d. 5 Juli
65-84 Karislojo d. 6 Juli (65 vid Kakkarainen träsk på gungfly.)
88 Karislojo d. 6 under barken af gran i svampmycelii nära Haapajärvi [merkintä lyijykynällä]
85-87 Karislojo d. 7 Juli
88-102 Karislojo d. 8-15 Juli
103-139 Karislojo d. 17-18 Juli (122, 127, 128 i eksvampar)
140-145 Sammatti d. 19 juli
146-165 Karislojo d. 21 juli
166 Karislojo d. 22 juli

[s] 99

Coleoptera 1905 J. Sahlberg

167-174 Karislojo d. 23 (170-171 vid Nummijärvi qvarn)
175-190 Sammatti (Lammi) d. 24 Juli
191-211 Sammatti d. 25 Juli nära Sammatti kyrka
212 Karislojo
213-245 Karislojo d. 27 Juli nära Kukkasniemi (224-228 i hästspillning, 245 under mossa nedanför Prestgården
246-255 Karislojo (Karkkali) d. 29 Juli
256 Pojo (Baggby) d. 1 Augusti
257-261 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Aug.
262-292 Karislojo Karkkali d. 3 Aug. (290-291 i källan vid stora Sveden, 292 bland småstenar i Lojo sjö tagen af Avena, 287 under bark af björk)
293-294 Karislojo (Kukkasniemi) d. 5 Aug.
295-303 Karislojo d. 6 Aug. (295-296 i Polyporus på tall, 298-302 tillsammans med Tomicus typographus)
304-307 Lojo d. 7 Aug.
308-321 Karislojo d. 10-28 Aug.

XML file: 

User login

Languages