n4-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
122-123

[s] 122

1909 Öfriga ordningar och icke insekter. J. Sahlberg.

801, 802 Karislojo på Rosa i trädgården, i maj.
803 Karislojo d. 3 juni.
804 Karislojo i svampmyceliet på murken gran.
805-807 Karislojo d. 8 juni på barrträd i K-niemi trädgård
810-819 Kuopio socken nära Kurkimäki d. 15 juni.
820-823 Pieksämäki d. 22 juni
829 Hattula (Parola) på gungfly d. 23 juni.
830-831 Tammela (Mustiala) d. 26 juni.
832-834 Karislojo d. 5-7 juli
835-841 Karislojo d. 8 juli
842-850 Karislojo (Karkkali) d. 17 juli
851-856 Karislojo (Karkkali) augusti
857-880 Sammatti (862, 869-874 vid klipphålan invid Raak[? epäselvä sana]
881 Karislojo allmän på vattnet. i bottnet af en djup brunn Aug.-Sept.
882-885 Karislojo i September.
825, 827, 828 Pieksämäki

[s] 123

Hymenoptera. 1898. Järvi
T. H. Järvi. Kesällä 1898
(Valkoisia lippuja) Hymenoptera

1-5 Kivennapa, Kuokkala, hiekkavallilta 26/V.
6-9 Kivennapa, Kuokkala, ruohosta 27/V.
10-24 Kivennapa, Kuokkala, Rajajoen dyyneiltä 30/V.
25-36 Kivennapa, Kuokkala, 31/V.
37-47 Kivennapa, Kuokkala, ja Joutselkä 1/VI.
48-60 Kivennapa, Joutselkä ja sen läheisimmät ympäristöt 3/VI.
61-82 Kivennapa, Jäppilä ja Joutselkä 4/VI.
83-92 Kivennavan kirkonkylän ja Joutselän välillä 6/VI.
93-102 Kivennapa, Jalkala 3/VI.
103 Kivennapa, Tammiselkä 8/VI.
104-119 Kivennapa, Joutselkä 9/VI.
120-122 Kivennapa, Jalkalan ympäristöt 10/VI.
123-125 Kivennapa, Karvala-Kurkela-Vanhakylä 11/VI.
126-154 Uusikirkko, Leistilän ja kirkonkylän väliseltä kankaalta, maantien varr. 14/VI.
155-175 Uusikirkko, Leistilä 15/VI.
176-183 Uusikirkko, Leistilä 16/VI.
184-192 Uusikirkko, Rieskjärven pohjoispään ymp. 17/VI.

User login

Languages