n46-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
46
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Carterocephalus silvius - palaemon: 15/6 1917 har i Vasa, Gamla-Vasa insamlat [?] 2 st C. silvius ♂ ♂ som till utseendet [?] förvillande likna C. silvius ab. feminaformis ♂ eller hybdrida (ab nova), troligen en hybrid mellan C. palaemon och silvius, är förvillande lik silvius ♀ men mindre (sp. v. 23-24 mm, normal ♀ 26-29 mm).

C silvius ♀ och C palaemon likna mycket varandra; följande skillnadskaraktärer angivas vanligen; det ljusgula bandet innanför det mörka utkantsbandet är hos silvius oavbrutet, hos palaemon avbrutet i fält 4-5 av en stor svart fläck. C. silvius har vid mitten av bakvingens framkant, en rundad gul fläck som hos palaemon endast sällsynt är ngt[?] [något] antydd. De ljusa fläckarna delas hos palaemon av svarta ribbor, vilka hos silvius ♀ på sin höjd äro svagt förmörkade. - Men dessutom, har silvius påtagligt tvärare utkant på framvingen som är i mitten något kraftigare buktad, varemot palaemon framvingeutkant är förhållandevis svagt buktad i utkanten med mer utdragen spets. Dessutom är palaemons antenner ovan kraftigt svart och vitringade ända ut på klubban, varemot silvius ♂ har gula s.g.s oringade antenner ♀ och avsevärt svagare ringade antenner är palaemon såväl ♀ som ♂ .
♀ ♀
Fläcken utanför diskfältets slut på framvingarnas undersida är hos silvius i allmänhet kompakt svart på sin höjd med en ljus kärna intill tväribban; hos palaemon är fläcken avservärt större, i mitten ljus och stundom endast ljustrimmig

[ei sivunumeroa]

och skarpt mörkkantad, sällsynt med endast från den ljusgula fläckan vid tvärribban utgående ljusgula längsstrimmor

Ny ras! [kaksi viivaa]
Obs! Cart. palaemon: den i Finland, åtminstone i mellersta och N. Finland förekommande formen är starkt avvikande från den mellaneuropeiska formen, avsevärt mindre (speciellt ♂) med mera utbredda svarta teckningar ovan och den gula grundfärgen ljusare gul, mindre hög- eller rödgul.

Observera den nordliga formen av Selenia bilunaria, som konstant avviker från den sydfinska

User login

Languages