n46-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
46
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Anarta staudingeri Auriv. ab flanmea (n. ab)
En brokig form. Hela utkants fältet av vitgrått och därifrån sträcker sig vitgrå flammor in mot mittfältet i fälten 1 b och 4-5, även i mittfältet fortsätter senare flamman ovan disken ända till inre tvärlinien endast avbruten av den skarpt svarta ytter tvärlinier alla diskfläckan äro försvunna, njur- och ringfläcken endast antydda genon en ljusning även deras platar[?] samt genom en liten svart punkt på platsen för njukfläckens bakkörn. Mittfältet smalnar kraftigt mot bakkanten så att de skarpt svarta ytter och inre tvärlinierna här sammansmälta i en knappt 1 mm bred svart fläck. Våglinien försvunnen, yttre sevallenfältet på vardera sidor om flammorna med en stor svart fläck i framkanten och en mindre i bakkanten, mellan flammorna en mindre skarp svart grå fläck. Rotfället är i framkanten svart, därefter ljusnande och mot bakkanten i halva sin längd vitgrått. Gulpudringar på framvingarna är resiga och blek. Bakvingarna ha i bakhörnet i det svarta utkants bandet en vitgrå skugggfläck

[ei sivunumeroa]

Anarta staudingeri: även den riktigt ockragult över pudrade formen kunde fortgivas ett namn.

A. staudingeri-larven är ju tidigare beskriven, men ingår i ytterst få handböckar, varför jag här meddelar en beskrivning. Som nysskläckt är den genomskinligt gulgrön. Efter att ha intagit föda synes den mörkare grön i främre delar, ljusare gulgrön i bakre delen. X xen nedan! I de två sista skinnbytena är den ovan svartgrågrön stundom på ryggen med inblandning av brunt. Ryggen med en diagonalt ställd ruta å varje led, vilka rätt ofta är otydlig. Å varje led finns dessutom i allmänhet 4 (2 å vardera sidan av ryggen) svarta, starkt blänkande upphöjda punkter. På sidorna finnas 2 likadana punkter å varje led. Huvudet är blänkande svart liksom nackskölden, som dessutom ofta har en fin vitgul linie längs mitten och antydning till en likadan på vardera sidan. Ryggen begränsäs på vardera sidan av en framtill otyglig bakåt klarare framtrådande gulgrå linie, som är avbrutan av ledgrångarna och studom är föga framträdande buken är smutsigt mörkt grågrön. Larven [jatk. seur. siv.]

User login

Languages