n4-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
132-133

[s] 132

[jatkoa] Berri-Torino = Leria (Blepharoptera) brachypterna Löw förut känd endast från Ungern.
15-18 Weckelaks Kvarnby På solbelysta trädstammar Mars 30 Ännu rätt mycket snö överallt; bara fläckar blott på soliga sluttningar. Lärkan till H:fors 26/III. Sett starar på Kvarnby 31/III.
19-26 Weckelaks Kvarnby Mars 31
27-28 Karislojo Suurniemi Ex Lophyrus fini larva! April 1
29-35 Weckelaks Kvarnby På fönster i rum April 2
36-38 Weckelaks Kvarnby På fähusfönster April 3
39-51 Weckelaks Kvarnby På fähusfönster och i rum April 4
52-53 Karislojo Suurniemi Ex larva. April 6
54-60 Weckelaks Kvarnby April 6
61-94 Weckelaks Kvarnby ännu cirka 40 cm snö på fälten. Soliga backar bara. April 8
95-97 Weckelaks Kvarnby Den första Tenthrediniden ute. April 10
98-101 Karislojo Suurniemi Ex larva April 10-11
102-188 Weckelaks Kvarnby Vid ån vid d. s. k. vattenhämtningsstället med soll bland multnande löv. April 11

[s] 133

189-190 Karislojo Suurniemi Ex larva (Lyda stellata chr.) April 13
191-193 Karislojo Suurniemi Ex larva (Lyda stellata chr.) April 14
194-283 Weckelaks Kvarnby med soll (se 102!) April 14
284-264 364 Weckelaks Kvarnby Med soll vid bäcken och ån mellan broarna. utom: 344 Helsingfors ex larva. Snö finnes ännu i diken och skogar. Fälten snöfria (Columba anlänt) April 16
265-290 365-390 Weckelaks Kvarnby Flerstides.[Flerstädes] April 18
291-292 391-392 Helsingfors Bot. trädgården Ex larva (Pont. femoralis[?].) April 18
293-294 393-394 Karislojo Suurniemi Ex larva April 18-19
295-296 395-396 Helsingfors se 391! April 19
297-333 397-433 Weckelaks Kvarnby Med soll vid Riitasuo; några på fönster. April 19
334-378 434-478 Weckelaks Kvarnby Med soll vid bäcken med anför Hallakulta; några under hörosk vid ladan; Alnus incana blommar sedan några dagar. April 21

XML file: 

User login

Languages