n4-067.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
134-135

[s] 134

474-480 Helsingfors Se no 391 April 21
481 Karislojo Se no 393 April 22
482-538 Weckelaks forts från 378 April 21 Motacilla alba anlände den 24/IV. Bäcken på Kvarnby isfri 21/IV. Ännu starka nattfroster!
539-542 Karislojo & H:fors (etiketterade!) Ex larva April 22-23
543-593 Weckelaks Kvarnby med soll och slaghåv April 24 åt Hallakulta[?] och Teerisuo till. Scolopax rusticola anlände denna dag Hela denna vecka kallt och ruskigt. Ännu snö i skogarna
594-636 Weckelaks Kvarnby De flesta i drivbänk. April 26 635 ex larva. Några på fönster.
637 Weckelaks Kvarnby På fjösberat[?] vråk i spiritus April 27
638-714 Weckelaks Kvarnby Med släphåv och under stenar. April 28 677 ex larva.
715-765 Weckelaks Kvarnby med släphåv April 29
766-819 Weckelaks Kvarnby med soll vid Hallakulta[?] April 30 kärret under multande löv
820-888 Weckelaks Kvarnby Med soll & vattenhåv på AprilMaj 2-4 [jatkuu]

[s] 135

[jatkoa] samma lokal som 766. Anemone nemorosa bl. 4/V Några småflugor på ripexcrementer. Snöfall.
889-932 Weckelaks Kvarnby vid ån med soll Maj 5
(933-973 Helsingfors Irmer tagit under min frånvaro Obs! 972, 973, 960 och 970 under påsken i Lojo: Kaikuma)
utom: [mihin viittaa?]
974-979 Helsingfors, Karislojo, Lojo och Weckelaks Ex larva (färdigt etiketterade!) Maj 10-11
980-981 Helsingfors Långbrokajen 13 inne på fönster Maj 11
982-987 Helsingfors Långbrokajen 13 och 984-986 ex larva Maj 13-14
988-996 Helsingfors Bot. trädgården Maj 15
997-1020 Helsingfors Sörnäs (och Hoplax: Cryptocampus medullarius Htg ex larva) Maj 16
1021-1134 Lojo Wirkby Maj 21
1135-1178 Karislojo Suurniemi Mataristo Maj 22
1179-1204 Karislojo Suurniemi sandstranden på e.m. Maj 22
1205-1230 Karislojo Suurniemi Torpet och Agliadalen[?] Maj 23
1231-1249 Karislojo Suurniemi Trädgården och omgivn. Pulmonaria officinalis. Corydalis Maj 23

XML file: 

User login

Languages