n4-074.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
148-149

[s] 148

J. Sahlberg 1911 Öfriga insekter utom col. och hemiptera

1035, 1036 Karislojo på Pinus laricis i Kukkasniemi trädgård d. 2 Aug.
1037-1063 Karislojo Särkijärvi trakten d. 3 Aug. (1038-1050 och 1060 1063 vid forsen i Särkijärvi by).
1064-1067 Karislojo Särkijärvi trakten d. 5 Aug.
1068-1077 Lojo (Torhola) d. 7 de Aug.
1078-1081 Karislojo d. 8 de Augusti
1082-1126 Nummis d. 10 aug. (de flesta Diptera och 1121-1125 vid forsen i Nummis kyrkoby
1127-1136 Nummis Leppäkorpi bys skog d. 11 de Augusti
1137-1140 Nummis nära kyrkan d. 12 Augusti
1141-1160 Sammatti Myllykylä fors d. 12 Augusti
11
1164-1165 Sammatti invid Nummis gräns d. 15 de Aug.
1166-1167 Pusula d. 16 de Aug.
1168-1169 Karislojo (Kukkasniemi d. 20 de Aug.
1170-1182 Karislojo Kärkelä d. 21 aug. (1179 på stenar i forsen)
1183-1184 Karislojo d. 25 på björkstammar vid Passi
1185-1187 Karislojo Kukkasniemi d. 2 Sept. (1186 under fogelkadaver)
1188-1189 Karislojo Kukkasniemi d. 4 Sept. (1188 i hästspillning)
1190-1192 Karislojo d. 15 de Aug. (1190 Lojo strand de öfriga Karkkali)

[s] 147

[tyhjä sivu]

XML file: 

User login

Languages