n4-079.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
160-161

[s] 160

[tyhjä sivu]

[s] 161

1910 Coleoptera J. Sahlberg
(gredelina nummerlappar) [malli lapusta]

1-5 Helsinge d. 13 Maj Malms station.
6-14 Karislojo d. 25 Maj (9-11 under barken af en björkstubbe vid en öde, gammal myrstack)
15-27 Karislojo Karkkali d. 2 Juni
28-33 Karislojo Kukkasniemi d. 3-5 Juni
34-36 Karislojo Kukkasniemi d. 6 Juni
37-42 Sammatti d. 7 Juni vid Mustalampi.
43-58 Karislojo d. 8-20 Juni (48 vid Pellonkylä träsk.
59-75, 77 Sammatti d. 22 Juni (59 i svampmyceliet under bark af Sorbus)
76 Karislojo Kukkasniemi
77-84 Karislojo Kukkasniemi början af Juli
85-101 Karislojo Karkkali d. 6 Juli
102 Karislojo d. 6 Juli
103-111 Karislojo Kukkasniemi d. 8 Juli
112-118 Lojo Storön och Jalassaari d. 11 Juli
119-132 Karislojo d. 13 Juli (119-124 Kukkasniemi, 120-129 på blommande Tilia, 124-125 i svamp under björkbark, 130-132 i Polyporus på gran)
133-146 Karislojo Immola mark d. 14 Juli
147 Karislojo
148-159 Karislojo Kärkkälä d. 18 Juli (148-157 under gamla trädstumpar å murknande sågspån vid Kärkkälä såg.
160-174 Bjärno vid Koskis bruk d. 18 Juli
175-241 Kimito d. 19-20 Juli (199-203, 209, 211-217 vid hafstranden delvis under Fucus vesiculosus)

XML file: 

User login

Languages