n4-080.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
162-163

[s] 162

J. Sahlberg Coleoptera 1910.

242-249 Svartå d. 23 Juni på utländska barrträd togos 245 och 289)
250-293 Hangö d. 21 (och 22) Juli (267-283 under Fucus nära Täktom)
294-297 Karislojo d. 26-28 Juli
298-302 Karislojo Immola d. 29 Juli
303-309 Karislojo Kukkasniemi d. 30 Juli
310-311 Karislojo Kukkasniemi d. 31 Juli
312-320 Karislojo Lohjantaipale d. 1 Aug.
321-346 Karislojo träsket vid Pellonkylä d. 2 Aug.
347-348 Karislojo Kukkasniemi d. 4 Aug.
349-359 Karislojo träsket vid Pellonkylä d. 5 Aug.
360-365 Karislojo Kukkasniemi trädgård d. 6 Aug. (360-364 med Formica rufa)
366-368 Karislojo
369-386 Lojo d. 10 Aug. (369-377 Virkby ångsågar under gammal sågspån, 382-383 under bark af Pinus sylvestris 384-396 under stenar och vegetabiliskt detritus vid sjön)
387-392 Karislojo (Immola) d. 11 Aug.
393-395 Karislojo Kukkasniemi potatisgrop d. 19 Aug.
396-430 Karislojo Pellonkylä trakten d. 26 Aug. (396-418 vid träsket, 419-420 på Cirsium palustre, 425-430 sållade under täta tufvor af Polytrichum commune i granskog.)

[s] 163

1910. Coleoptera J. Sahlberg.

431-442 Karislojo, Kukkasniemi d. 30 Aug.
443-448 Karislojo, d. 1 Sept.
449-463 Karislojo, d. 5 Sept. Lohjantaipale nyodlingar.
464-477 Karislojo, Kukkasniemi d. 8 (464-468 i trädgården)
478-502 Karislojo, Karkkali d. 9 Sept. (481-492 på Corylus sållade under löf af Corulus)
503-509 Karislojo, Haapajärvi trakten d. 15 Sept. (508 under löf af Alnus incana)
540-513 Lojo vid Virkby ångsåg under gammal sågspån d. 16 Sept.
514-542 Thusby i närheten af Kervo station i närheten af Kervo station under regnväder, mest sållade under hårosk[?] vid gamla rior d. 17 Sept.
543-552 Helsinge nära Malms station d. 24 Sept.
553-718 Helsingfors trakten på senhösten

XML file: 

User login

Languages