n4-083.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
168-169

[s] 168

J. Sahlberg. Diverse insekter, utom Coleoptera och Hemiptera 1910.
(äfven andra smådjur).

1114-1132 Karislojo, Karkkali d. 9 Sept.
1133-1142 Karislojo d. 14-15 Sept.
1143-1144 Lojo, Wirkby d. 16 Sept.

[s] 169

C. L. v. Essen. Sommaren 1910.
(röda nummerlappar).

1-2 Esbo, Alberga Inne i rum. 1 maj.
3-148 Hattula, Henenäs 10-11 maj.
149-253 Hattula, Henenäs 13-14 maj. De flesta o. större Diptera fångade å blad av alar o. krusbärsbuskar.
254-615 Hattula, Henenäs 15-19 maj, håvn på ängar.
616-708 Hattula, Henenäs 20 maj. Lydoma o. 683-704 på blad av björk m. fl. från. 643 på ungbjörk. 628 på al. 699 flög kring en gran; 703 bland hallonbuskar, ivrigt sökande på stjälkarna.
709-1014 Hattula, Henenäs 21-22 maj. 727 flög i formliga svärmar kring en mindre björk. Cryptus viduatorius (♂ ♂) kopiöss!
1015-1201 Hattula, Henenäs 27 maj
- 3 juni.
1202-1343 Tvärminne, Krogen. 6-7 juni.

User login

Languages