n4-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
170-171

[s] 170

1344-1416 Tvärminne, Krogen 8-9 juni.
1417-1427 Tvärminne, Krogen 10 juni. 1420 byggde i ett hål i en gammal ladvägg.
1428-1497 Tvärminne, Krogen 11-16 juni. De flesta på sandfälten vid byn.
1498-1524 Tvärminne 17 juni. De flesta (Evania, Laphria, Cicindela etc.) å sandfälten kring Tvärm. träsk. 1523 Lappvik.
1525-1555 Tvärminne, Vindskär 18 juni. 1528 (Dr. Lusher): Brändskär
1556 Tvärminne, Krogen 19 juni (Fr. Inga Ström)
1557 Tvärminne, Krogen 19 juni. Sandstrand å Långskär (Prof. Palmén).
1558-1583 Tvärminne, Krogen 19 juni.
1584-1658 Tvärminne, Brändskär 20 juni. Cassida å Galeopsis versicolor vid havsstrand. Acantho cryphes[?] [Acanthocryptus?] på samma ställe gm [genom] håvning
1659-1722 Tvärminne, sandfälten vid byn, 21 juni. 1699 på gammal ladvägg. 1690 (osv) bygga i lös sand på vägen t. Jalu.

[s] 171

1723-1728 Alla på blad av Ribes rubra (Tvärminne) i Krogens trädgård. Ichneumoniderna svärmade talrikt kring larvkolonier av Pteromis Ribesii (Schrank)
1729-17788 Tvärminne, sandfälten o. ängarna kring byn 23 juni.
1789-1826 Tvärminne, Krogen 24 juni. De flesta (alla små ichneumonider o. övriga parasitica ävensom Diptera (1800, 1804 osv) På Phragmites communis, 1816 o. 1825 gm håvning av Geranium sanguineum.
1827-1844 Tvärminne, Krogen 25 juni. Clerus inne i mitt rum.
1845-1873 Tvärminne, Krogen 26 juni. Alla ichneumonider fångade på blad av Pteris aquilina.
1874-1881 Tvärminne, Krogen 26 juni. Håvn. å Phragmites communis
1882-1907 Tvärminne, Krogen 26 juni. 1904 på blad av hassel, 1891 på Aspid filixmas

XML file: 

User login

Languages