n4-092.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
190-191

[s] 190

[tyhjä sivu]

[s] 191

Insekter insamlade 1912. J. Sahlberg.
(Violetta lappar med rödt sträck under numrorna)

Coleoptera
1-12 Karislojo Kukkasniemi, med Formica rufa d. 23 Maj (Bistacken[?] [3 i stacken?] i trädgården)
13-23 Karislojo med Formica rufa d. 27 Maj
24 Karislojo på Kukkasniemi i trädgården under ruttna vegetabilier.
25-33 Karislojo Haapajärvitrakten (25-27 under gammal granbarr, 28 i gammal granstubbe, 29-31 i gamla Polyporus på granstubbar; 32-33 med F.rufa vid Sakkola d. 7 Juni
34-35 Karislojo Kukkasniemi d. 8
36-45 Karislojo Karkkali d. 12 Juni (38-41 å Abies excelsa)
46-53 Karislojo Mellan kyrkan och Immola trakten d. 21 Juni (50 under bark af en tjock björkstubbe tillsammans med larv, 51-53 under bark af uttorkad björk.)

XML file: 

User login

Languages