n4-093.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
192-193

[s] 192

54 Helsingfors Mjölö i Maj
55-58 Karislojo i Juni (55 under fågelkadaver)
59-90 Lappvesi nära Simola station d. 25 Juni (59, 60, 63-65, 84 i Huukijärvi sjö, 79-80 på Pinus sylvestris, 71 i gransvamp med larv; en Agabus ifrån ett litet vatten vid sten förvaras i sprit.)
91-94 Jyväskylä Haapakoski såg d. 5 Juli (93 funnen i sågspån af Zeida Buur).
95-109 Jyväskylä d. 5 Juli nära staden (95 i torr tallskog på köder å en tallstubbe).
110-125 Jyväskylä d. 6 Juli mest i Seminarii [?] trädg. (111-115 under bark af en torkad asp; 120 i trädgården, 122-124 på torr backe)
126-138 Jyväskylä d. 8 Juli (126-129 och 137 under gammal sågspån vid Haapakoski).
139-156 Petäjävesi (Koskensaari) d. 11 Juli (139 och 149, 151 i sågspån, 143 likaså, 153-154 under björkbark i bränd skog; 140,151,155 under och i bland gammal aspbark;

[s] 193

144, 146, 152 emellan pärtor af asp; 145, 149, 156 på en skalad granstam v. sågen.
157-164 Jyväskylä d. 13 Juli (158, 159 under bark af en bränd asp invid staden).
165 Jyväskylä tagen nära Kuohu station af fröken Mandi Pulkkinen d. 3 Juli
166-186 Laukas d. 15 Juli (172-173 i kosvamp (176-182 invid Kuhakoski fors under löf etc.
187 Tagen vid Haapakoski på bron invid sågen d. 6 Juni af fr. Hissu Grönblom
188-206 Keuru nära Asunta station d. 17 Juli (188-194 i mossiga källdragsvatten i granskog; 195-197 på under sidan af Polyporus fomentarius; 198-206 i gransvampar och under granbark af murkana granar.
207-217 Keuru d. 18 Juli (211 sållad under Sphagnum pycnoclandum[?][Sphagnum pycnocladulum]; 210 under löf på mycket fuktigt grankärr; 213 i svart gransvamp;

XML file: 

User login

Languages