n4-095.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
(Lisälehti)-195

[Ei sivunroa, lisälehti]

[Jatkoa:] 321-331 under barken af torra upprätt stående små granar; 332, 334 under bark af större nedliggande grenar.
336-337 Karislojo. Haapajärvi trakten d. 5 Sept.
338 Karislojo. Haapajärvi [luultavasti kaikki tiedot samat (päivämäärä)]
339-341 Karislojo. Karkkali, under svampig granbark d. 10 Sept.
342-344 Pojo, Skuru d. 16 Sept. (344 på Polygonum amphibium)
345-351 Helsinge. Malms station d. 19 Sept.
352-358 Helsingfors. Hoplax träsk d. 21 Sept.
359-363 Helsingfors. Brändö d. 30 Sept. (361 under bark af gr [sivu irronnut]
364-380 Helsingfors. Hoplax träsk d. 5
381-407 Helsingfors. Åggelby, Vanda å Sörnäs d. 10 Okt. (385 på Spiraea ulmaria, 394-406 Sörnäs.)
408-427 Helsingfors. Brändö d. 15 Okt. (408-421 med Formica rufa 425-427 under bark af gran.)
428-471 Helsingfors. Hoplax träsktrakten d. 18 och 23 Okt. (428-461 sållade under hörosk?,[yliviivattu sana] invid en höstack vid kärrkanten, 462-468 under barken af gran under löf vid [sutattu sana] roten af Salix caperea, 465-471 under barken af gran tillsammans med Pith. chalcographus.)
901-924 Helsingfors. Sörnäs, medelst sållningar d. 18 Nov. (endast 914 från förra skörden vid Hoplax träsk den 23 Okt.

[s] 195
[Samat merkinnät kuin lisälehden etusivulla, ks. n4-094.JPG]
266-280 Karislojo. granskogen bakom kyrkan d. 26 Aug. (266-272 under barken och veden i en af Handenia abietina starkt angripen granstam; 273-275 emellan barkflisor af en torr gran; 276-278 under bark af tall.)
281-285 Karislojo. Kukkasniemi, under bark af gran d. 29 Aug. (281-282 under lös bark på armtjock uppstående gran där äfven en larv troligen af 28 togs).
286-294 Karislojo. Kukkasniemi 1 Sept. (287-289 i hästspillning).
295-304 Karislojo. Haapajärvi d. 2 Sept. i gransvampar.
296-303 Sammatti. Mustalampi trakten och angränsande delar af Karislojo d. 2 Sept. (296-303 i Polyporus pinicola; 305-307 likaledes).
305-319 [Sama kuin yllä, yhdistetty aaltoviivalla ylempään)
320 Karislojo, jemte talrika andra rester i en smal torr af Hansenia starkt angripen gran nära Haapajärvi d. 5 Sept.
321-335 Karislojo Pukkila d. 7 Sept.

XML file: 

User login

Languages