n4-096.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
196-197

[s] 196

(321-331 under barken af torra upprättstående små granar; 332. 334 un bark af större nedliggande granar.
336-338 Karislojo, Haapajärvi trakten 5 Sept.
339-341 Karislojo, Karkkali, under svampig gran bark d. 10 Sept.
342-344 Pojo, Skuru d. 16 Sept. (344 på Polygonum amphibium).
345-351 Helsinge, Malm station d. 19 Sept.
352-358 Helsingfors, Hoplax träsk d. 21 Sept.
359-363 Helsingfors, Brändö d. 30 Sept. (361 under bark af g[?: sana katkeaa]
364-380 Helsingfors, Hoplax träsk d. 5
381-407 Helsingfors, Åggelby, Vanda å, Sörnäs 10 Okt. (385 på Spiraea ulmaria; 394-406 Sörnäs).
408-427 Helsingfors, Brändö 15 Okt. (408-421 med Formica rufa; under bark af gran).
428-471 Helsingfors, Hoplax träsk trakten 18 och 23 Okt. (428-461 sållade under hö invid en höstack vid kärrkanten; 462-463 under löf vid roten af Salix caprea;

[s] 197

465-471 under barken af gran tillsammans med Pith. calchographus).
901-924 Helsingfors, Sörnäs, medelst sållningar den 18 Nov. (endast 914 från förra skörden vid Hoplax träsk den 23 Okt.)
925-991 Helsingfors, den 25 Nov. (alla utom 984. 986. 987, hvilka äro från Sörnäs, sållade från kanten af en höstack invid Hoplax-träsk).
601-645 Helsingfors, d. 28 Nov. sållade från samma höstack med gröfre såll.
647-687 Helsingfors, d. 28 Nov. med finare såll.
689-745 Helsingfors, Hoplax träsk den 7 Januari 1913 (689-695 på flackmossen under Calluna, 696-697 under bark af en stor, torkad gran 698-745 sållade från kanten af samma höstack som den 18 och 23 Oktob. och 25 och 28 November.
(från 701 med svart sträck under nummern)

XML file: 

User login

Languages