n4-105.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
214-215

[s] 214

J. Sahlberg 1913 Hemiptera

401 Kyrkslätt d. 17 Maj.
402 Karislojo d. 24 Maj.
403-404 Karislojo
405-409 Jyväskylä Närä Tuomiojärvi d. 15-16 Juni (406-407 i staden allm.)
410-412 Jyväskylä nära Leppävesi station (410 på Spiraea sorbifolia, 411-412 i en bäck nära mynning
413-417 Ääneskoski d. 30 Juli (413-416 på Salices vid forsen.)
418-420 Konginkangas d. 31 Juli (418 under bark af sotig tall, 420 i rum)
421-422 Suolahti d. 1 Augusti
423-426 Korpilahti vid Rutakoski såg. d. 7 Aug.
428-430 Kuhmois d. 9-11 Aug.
434-436 Sammatti d. 1 Sept.
437-441 Karislojo d. 4-16 Sept. (439 på Pyrus communis, 440 på Pyrus malus 441 på Sorbus aucuparia
442 Helsingfors Sörnäs d. 20 på asp ej sällsynt.
443 Karislojo på Ljung allm.
444-447 Karislojo Kukkasniemi.
448 Pojo Skuru d. 30 Sept.
449-451 Helsingfors Hoplax träsk d. 2 Okt. (449 på Ljung, 450-451 på nässlor)

[s] 214

Insekter af andra ordn. än Col och He 1913. J. Sahlberg

501-505 Helsingfors, Mejlans d. 9 Maj. (501-504 i sorkbo) 505 från gran).
506-592 Sammatti d. 29 Maj. (508-574 vid foten af branta berget vid kärrkanten ofvan vattenkällan nära Mustalampi, Mycetophiliderna synnerligen talrika endast omkr. hälften af skörden tillvaratagen, 581-584 på Junnisus flackmosse, 589 på en mycket gammal granstam).
593-598 Karislojo, Kukkasniemi d. 2 Juni (597 utkl. från kokonger i plommonstam, 598 para[?:sana]
599 Karislojo, Kukkasniemi d. 3 Juni
600 Karislojo, tagen under lös bark på en alstubbe vid Prästgårds stranden d. 6 Juni.
601-606 Karislojo, Kukkasniemi trädgård d. 9 Juni.
607-644 Karislojo, Karkkali d. 12 Juni (607-615 bland rik örtvegetation i hassellund, 616-642 från mossiga klipphålor nära gården på norra sidan 643 på blommande gran, 644 på udden abdom. lifligt grön på lefvande exempl.)
645-646 Karislojo
647-653 Jyväskylä 15 Juli
654-691 Jyväskylä d. 18 Tuomiojärvi trakten
692-715 Jyväskylä d. 19-26 Juli (692-699 nära Vesanka station d. 19, 701 vid Korkiakoski fors d. 22, 712 Haapakoski bland sågspån d. 24, 713-715 nära Leppävesi station d. 26).
716-730 Ääneskoski 30 Juli, 718-721 vid forsen, 726 på Ribes nigrum vid en skogsbäck, 732 Äänesk.
731 732[732 lisätty lyijykynällä] Suolahti d.? 1 Sept. 30 Juli
733-734 Konginkangas d. 31 Sept. Juli
735-746 Korpilahti, Rutakoski d. 7 Aug. (735-737 äfven vid Tammenkoski)
747-770 Kuhmois d. 9-11 Aug. (747-751 på stenar i Kivikoski fors)
771-789-91 Sammatti d. 1 Sept. (775-788 såsom 508-574 under Maj.)
792-797-821 Karislojo d. 2-26 Sept. (792-793 på sumpig äng nedanför Hakonens skog d. 2, Karkkali d.4, 812 Kukkasniemi i hästspillning, 815-816 likaså, 820 under bark af tall, 821 Karkkali på Hassel.
822-835 Helsingfors, (822-828 vid Gammelstaden d. 19, 829-835 Fölisö och Mejlans d. 23).
836-838 Karislojo Lönhammar [Lönnhammar?] d. 25 Sept. (836 på tall, 837 på Juniperus, 838 på Calluna).
839-842 Pojo d. 25 Sept. 839 vid roten af Larix, 841-842 vid Skuru bland Salix buskar d. 30 Sept.
843-848 Helsingfors, d. 2 Oktober vid Hoplax träsk.

User login

Languages