n4-106.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
216-217

[s] 216

J. Sahlberg 1913. Coleoptera

1-4 Helsingfors Brändö d. 6 Maj (3 och 4 under bark af gran)
5-18 Helsingfors Mejlans d. 9 Maj (5-7 vid hafsstranden, 8-18 i sorkbo och dess närhet.)
19 och 25 i rum införda med bomull kring en torkad krabba och där funna af stud. Grönblom, Kari och Mag. Saalas)
20-24 Helsingfors Trakten af Hoplax haltpunkt d. 13 Maj (20 på en kullfallen stam af Alnus incana, 21 likaså, 24 med Form. rufa)
26-28 Helsingfors kärret vid samma haltpunkt
31-40 Kyrkslätt d. 17 Maj.
41 Esbo d. 17 Maj.
42 Karislojo under bark af äppelträd å Kukkasniemi.
43-73 Sammatti d. 28 Maj (43-58 under mycket fuktiga löf af asp invid Lohilampi sjö midt emot rusthållet, 59-62 i en Polyporus på Alnus glutinosa, 63-64 på gran, 65-67 på Junni flackmosse)
74-95 Karislojo Skogen mellan kyrkan och Immola d. 30 Maj (95 med gamla bäddar på torr uppstående manshög och tjock granstubbe.)
96-128 Karislojo samma skog d. 2 Juni (96-102 i skogsvattensamlingen, 107-109 likaså, 102-106 i källvatten bland Hypna vid ängskanten nedanför, 112-116 i hästspillning,

[s] 217

117 under löf på fuktigt ställe därinvid, 118 under löf vid skogsvattensamlingen, 119-121 på och invid en Polyporus på en gammal granstam)
129-142 Karislojo d. 4 Juni i samma skog (129-130 i skogs vattnet
143-145 Karislojo d. 6 vid Prästgårds stranden.
146-148 Karislojo Kukkasniemi 1-7 Juni
149-176 Karislojo Karkkali d. 12 Juni, 149-153 under eklöf, 154-155 på Pepparrots blad, 165-166 under aspbark)
177-178 Karislojo Kukkasniemi (178 i potatisgropen).
179-180 Helsingfors Gammelstaden början af Juli
181-182 Helsingfors
183-197 Jyväskylä d. 15 Juli vid Nisula (193 under en gammal höstack mest i smulor af murket trä.
198-214 Jyväskylä Tuomiojärvi trakten d. 18 Juli (209 i staden håfvad från Ruderatväxter.
215-217 Korpilaks socken nära Vesanka station.
218-225 Jyväskylä d. 21-22 (221 på blommande Spiraea sorbifolia, 222 bakom Jyväskylä kärr, 225 vid en lada därstädes.

XML file: 

User login

Languages