n4-107.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
218-219

[s] 218

J. Sahlberg. Coleoptera 1913.

226-227 Jyväskylä Haapakoski såg bl. sågspån den senare tillsammans med myran Ponera.
228-232 Jyväskylä i närheten av Leppävesi station (228 i en bäck nära dess mynning i Leppävesi 229 sållad utanför en lada, 230 i blommor af Spiraea sorbifolia, 231-232 under bark af små tallar, som den förra dödat.
233-234 Ääneskoski d. 30 Juli och 1 Aug. (233 på Spiraea Sorbifolia.
411 [?]-445 Konginkangas d. 31 Juli och 1 Aug. (419-421 på gran, 443 under bark af gran, 424-428 i bränd skog, 426-427 under bark af tall.)
418 [lyijykynällä]
446-454 Suolahti d. 1 Aug.
235-242 Korpilahti Rutakoski såg d. 7 Aug. (236-242 bräder i sågspån.)
243-269 Kuhmois 9-11 Aug. (243-248 på gran, 252-255 i mossig källa i ödemarken, 268 med håf aftonen d. 9.
301-304 Sammatti d. 1 Sept. 301-303 under mossa i granskog
305-306 Karislojo under mossa.
307 Sammatti under barr af gran.
308-311 Karislojo (308-310 under bark af gran, 311 under bark af tall)
312-332 Karislojo d. 2 Sept. (328-332 graninsekter)
333 Karislojo i grankottar vid Kukkasniemi
334-355 Karislojo Karkkali d. 4 Sept. 335-342 i en svart rutten svamp, 344-345 i svampar på sälj, 346 och 348 under bark af asp, 349-351 i murkna björkstubbar, 353 allmän på Alnus glutinosa, 354 på Larix 355 på pepparrotsblad).
356-401 Karislojo, 402-415, Helsingfors, 416 [416 lyijykynällä Helsingforsin yläpuolella] 417-431. Karislojo, 432-441. Pojo (Skuru) 442 H: fors .

[s] 219

Richard Frey, år 1912

[violetti mallilappu, jossa luku 104] (Violetta raka [lis. lyijykynällä] nummerlappar).

1 Helsingfors, den 15 mars.
2-19 Helsinge, den 20 april, längs Vanda å.
20-23 Helsingfors, den 22 april, i blom. av Eranthis huemalis[hyemalis] i Bot. trädg.
24-43 Malm den 24 april; 28-30 å sandmark.
44-78 Hoplaks träsk, den 26 april, hufvuds såll.
79 Helsinge, Fredriksberg, i början av maj.
80-81 Helsinge, Mejlans i början av maj.
82-148 Mjölö den 15 maj, mest med såll å Fucus.
149-178 Hoplaks, den 25 maj.
179-231 St. André den 3 juni, längs Vuoksen.
232-255 St. André [den 4 juni,] samma dag, å banvallen.
256-333 Valkjärvi den 4 juni, å blom. Taraxacum, dels å sandstränderna, Oravajärvi.
334-379 Valkjärvi den 5 juni, å väggar o. d.
380-648 Valkjärvi den 6 juni, kring Oravajärvi, 407-430 å Taraxacum, 431-460 å Antennaria dioica, 510-648 å skogsäng (Rhamphomyia sulcata, niveipennis, anomalipennis svärmade i toppar av videbuskar).

User login

Languages