n4-123.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
250-251

[s] 250

John Sahlberg 1915 Coleoptera och Hemiptera

176-180 Kukkasniemi trädgård d. 7 Sept.
181-216 Karislojo, Karkkali udde d. 8 Sept. (181, 184, 190-193 och 200 under Phragmites etc. uppkastade på stranden, 187 tagen med håf bland riklig vegetation af Angelica osv invid torpets åker, 189, 202 mycket allmän i en i flock växande Agaricus, 199-201 under mossa.)
219-235 Karislojo, Kukkasniemi trädgård (218-228 under nedfallna vinbärsblad, 229 på gran.

Hemiptera (brandgula nummerlappar med lutande siffror)
401 Karislojo, Kukkasniemi trädgård i Juni.
402 Karislojo, Kukkasniemi under Picta granen d. 31 Juli
403 Karislojo, vid prästgårds stranden d. 7 Aug.
404-405 Karislojo, Kukkasniemi på murket pärt-tak d. 17 Aug.
406-410 Karislojo, Kukkasniemi d. 18-21 Aug. i trädgården (408 på Galium boreale, 410 under Abies picta)
411-416 Karislojo, den 25 Aug. (411-412 Kukkasniemi, 413-416 Makkarjoki dalen).
417-419 Karislojo, Kukkasniemi d. 28 Aug.-6 Sept
420 Karislojo, Karkkali d. 7 Sept.
421-423 Karislojo, Kukkasniemi d. 8 Sept.

Öfriga insekter
701 Karislojo, Kukkasniemi i Juni
702-703 Karislojo, i Juli
704-705 Karislojo, den 17 Aug. sållade från murket pärt tak.
706-723 Karislojo, den 17 Aug. (709-710, 720-722 Picea excelsa, 713-716 allmän på Hieracium umbellatum.
724-727 Karislojo, den 25 Aug. (724 boet på murket ställe på en kyrsbärsstam [körsbärsstam], 725 på Larix vid Lohjantaipale).
728-730 Karislojo, Kukkasniemi 26 Aug.-4 Sept.
731-733 Karislojo, Karkkali d. 7 Sept. Tagna med håf bland rik och frodig örtvegetation och Corylus m.m. vid torpet.
734-735 Karislojo, sållade bland löf och mossa samma dag [d. 7 Sept.]
736-739 Karislojo, Karkkali d. 7 Sept.
740 Karislojo, Kukkasniemi trädgård d. 8 Sept.

[s] 251

Coleoptera 1916. John Sahlberg
Insekter samlade 1916 (alla ordningar med grå nummerlappar och lutande siffror)

Coleoptera
1-6 Karislojo den 5 Juni i Hakonens skog (1-2 under mossa 3-5 i fogelexkrementer i granskog.)
7-8 Karislojo den 13 Juni (8 med slaghåf på fuktig mark).
9-14 Karislojo den 13 Juni på Cardamine amara vid Kukkasniemi (13 mycket allmän)
15-17 Karislojo d. 17 Juni.
18-23 Karislojo Hakonens skog den 20 Juni (18-19 under lager af fuktiga asplöf, 20-21 i Hansenia på granstam)
24-33 Karislojo i slutet af Juni.
34-44 Karislojo Kukkasniemi d. 26 Juni (36-37 på Cardamine amara)
45 Hangö Tagen af Franzis Öblom.
46-63 Karislojo, Karkkali den 27 Juni. (46-49 och 51 under småstenar vid strand
64-67 Karislojo, Lohjantaipale d. 29 Juni.
68 Karislojo, Kukkasniemi d. 29 Juni.
69-79 Karislojo, Raaksuo-trakten d. 30 Juni.
80-92 Karislojo, trakten af Murto träsk d. 5 Juli
93 Karislojo, Kukkasniemi vid sjöstranden d. 12 Juli
94-111 Karislojo, Kukkasniemi stranden (94-103 på Prunus padus vid hölada) d. 18 Juli
112-123 Karislojo, Pipola den 23 Juli (114-115 i eksvamp)
124-134 Karislojo, Pellonkylä trakten d. 25 Juli (134 på Cirsium palustre
136-146 Karislojo, Karkkali d. 27 (140 på Pepparrots blad, 143 på Larix).

User login

Languages