n4-124.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
252-253

[s] 252

John Sahlberg 1916 Coleoptera

147-148 Karislojo Lohjantaipale mullgropar den 2 Aug.
149-157 Karislojo den 3 Aug. i Hakonens skog i "Erichsoni vattnet".
158-160 Karislojo Kukkasniemi samma dag [den 3 Aug.]
161-171 Karislojo Karkkali den 5 Aug. (161-163 och 165-166 med sållning under löf och bland murket trä i bottnet af en uttorkad vattenpöl, 167 på Cotoneaster)
172-184 Karislojo den 7 i Hakonens skog.
185-189 Karislojo den 8 Aug. (185-188 i gammal sågspån vid Kärkkölä såg, 189 på Artemisia vulgaris i Kukkasniemi trädgård).
190-196 Karislojo vid och i Kakkarainen träsk samt trakten däromkring den 9 Aug.
197 Karislojo Kukkasniemi d. 10 Aug.
198-212 Sammatti, Mustalampi d. 11 Aug.
213 Karislojo samma dag [d. 11 Aug.]
214-222 Sammatti d. 14 Aug. (214-216 i vattengroparna nära Sammatti kyrka, 217-220 i svampbildning under barken af en stor upptorkad björkstubbe, 221 med Formica rufa).
223-228 Karislojo den 15 Aug. (223 i Kukkasniemi, 228 bland gräs uppe på åsen.)
229-256 Karislojo d. 17 Aug. (241-255 under löf vid roten af Hasselbuskar på Karkkali udde, 229-230, 232-233 i hästspillning, 235 på Salices vid Karkkali-uddes strand.)
257-264 Karislojo d. 19 Aug. vid sjöstranden
265-266 Karislojo d. 21 Aug.
267-280 Karislojo d. 24 i och vid "Erichsoni vattnet" i Hakonens skog
281-288 Karislojo d. 29 Aug. (281-285 i och vid "Erichsoni-vattnet" och i detsamma 287-288 under bark af gran med T. typographus och chalcographus)
289-310 Karislojo Kukkasniemi strand i Sept. (295-300 på en svampig rönnstamm 301-309 på Salix pentandra).

[s] 253

[tyhjä sivu]

XML file: 

User login

Languages