n1-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
42-43

42.
Woldstedt. 1865. Norra Karelen (Libelits) alla insektordn.
540-542 Juni 13 i vatten vid stränder
543 — 13. vid eller i D(?)
544-547 — 14. vid D (?) och på fukt ställen
548 — 14. i rummet
549 — 14 på alar
550-552 — 14.
553-577 —14 bland gräs & på blr.
578-598 — 14 — örter, buskar och träd in en trädgard
599-608 — 15 på en sandmo
609 — 15 — fuktig sand
610 — 15 — tallar
611 — 15 — en torr gren.
612 — 15 — björk
613 — 15 under en sten
614-626 — 15 på en äng bland gräs & blr
627-640 — 15 — sand i solsken.
641-648 — 15.
649-653 — 16.
654-669 — 17 i en trädgård.
670-673 — 17 i skog.
674 — 17 på Urtica
675-676 — 17 — Salices
677-681 — 17 — alnus
682-684 — 17 — björk.
685 — 17 D(?) D(?)
686-706 — 17 bland gräs & på blr.
707 — 17 på en fuktig äng.
708-709 — 18.
710 — 18 på fenster.
711-727 — 19 — skogskärr.
728-738 — 19 — vexter i en trädgård.
739-772 — 19.
773 — 20.

43
alla insektordn Norra Karelen 1865 Woldstedt
774-778 Juni 20. på en sandbacke.
779 — 20. flygande i solskenet.
780 — 20. på en vägg.
Kondiolaks Sn
781 — Juni 20.
782-783 — 21. på en vattenpöl vid Höytiäinen tilllandningar
784-786 — 21. — Höytiäinens tilllandningar
787-834 — 21.
835— 21. på fenster.
836-837 — 22. i rummet
838 —22 på en gärdesgård
839-853 — 22. — björk
854-856 — 22. — Rubus idaeus
857-869 — 22 — gräs och örter
870-873 — 22 — alnus
874-880 — 22 — Rosa
881-885 — 22 — Salices
886-927 — 22.
928 — — 22 på en torr backe
929-937 —23 — björk
938. — — 23 i en rutten stock
939-941 — 23 på Prunus padus
942 — 23 — Rubus arcticus
943-949 — 23 — skogsängar
950-951 — 23 — vägar
952 — 23 — Taraxacum officinale
953-980 — 23 — ängar bland gräs och öster
981-983 — 23
984-986 — 23 i skog
987-993 — 23
994 — 23 i rummet
995 —23 i rummet

XML file: 

User login

Languages