n1-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
44-45

[s] 44

Alla insektordn.
Woldstedt, 1865, Norra Karelen.

996-1002 Juni 24. på torra ställen
1003-1012 Juni 24. på Alnus
1013-1025 Juni 24. på Betula
1026-1032 Juni 24. på Salics
1033 Juni 24. på Taraxacum off.
1034-1076 Juni 24. på fuktiga ängar
1077 Juni 24. på en Salix
1078 Juni 24. på Prunus Padus
1079 Juni 24. på Fragaria
1080-1081 Juni 24. på Populus tremula
1082 Juni 24. på Rubus
1083-1085 Juni 24. på stammen af Betula
1086-1116 Juni 24. på ängar bland gräs
1117-1125 Juni 24. på örter etc.
1126-1127 Juni 25. i rummet
1128 Juni 25.
1129-1130 Juni 25. på en landsväg
1131-1132 Juni 25.
1133-1134 Juni 26. på en landsväg (in copula)
1135-1150 Maj 18 till 25 Juni Kondiolaks och möjligen någon under resan fr. Hfors.
1151-1175 Juni 11.-25. Kondiolaks et Libelits
1176 Juni 25.-26. på nötkreatur

Enontaipale eller Eno

1177-1193 Juni 27. å fuktiga ställen med gräs och örter.
1194-1203 Juni 27. å Björk
1204-1206 Juni 27. å Salices
1207-1208 Juni 27. å stenar i solskenet
1209 Juni 27. å Fragaria
1210 Juni 27. å en ljungnmo
1211-1220 Juni 27. å Alnus

[s] 45

Alla insektordn.
Woldstedt, 1865, Norra Karelen.

1221 Juni 27. vid en rännil i skog
1222 Juni 27. på ett kärr
1223-1224 Juni 27. på en jordesgård
1225-1233 Juni 27. på en landsväg
1234-1247 Juni 27. på Rubus chamaemorus
1248-1265 Juni 27.
1266-1269 Juni 27. på gräs & blr.
1270 Juni 27. på Fenster
1271-1272 Juni 28.
1273 Juni 28. på vedtrafar
1274-1276 Juni 28. på gärdesrårdar
1277-1278 Juni 28. på tall
1279 Juni 28. på tallstamman
1280-1281 Juni 28. på tallkåda
1282-1289 Juni 28. på tallkåda
1290 Juni 29. i närh. af ett kast[?]kadaver
1291-1292 Juni 29. på Ranunculus acris
1293-1296 Juni 29. på Alnus
1297-1299 Juni 29. i skog
1300-1329 Juni 29. bl. gräs & blr. å åkerrenar
1330 Juni 29. å blr af en syngenesist
1331-1341 Juni 29. å nyss fälld ved
1342-1365 Juni 29.
1366 Juni 30. på en vägg
1367 Juni 30. på Taraxac. off.
1368-1373 Juni 30. på Rönn och Asp
1374 Juni 30. på en landsväg
1375-1377 Juni 30. på och i närh. af. Ledum palustre
1378-1398 Juni 30. på örter och gräs och små buskar
1399-1409 Juni 30.
1410 Juli 1.
1411 Juli 1. i flygten
1212-1419 Juli 1. på Römar

XML file: 

User login

Languages