n1-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
46-47

Woldstedt. 1865. Norra Karelen (Eno) Alla insektordn.

1420-1422. Juli 1. å Pinus sylvestris
1423-1430. - 1. på stränder
1431-1432. - 1. - Salices
1433. - 1. - en landsväg
1434-1435. - 1. vid vatten
1436-48. - 1. å & vid Ledum palustre
1449-1500. - 1. bl. gräs och örter
1501-1508. - 1.
1509-1512. - 2.
1513-1520. - 3.
1521-1522. - 3. på björk
1523. - 3. - al
1524-1525. - 3. - Ledum palustre
1526. - 3. i rum.
1527. - 3. på marken
1528-1584. 3. bl. gräs & örter
1585-1588. - 4. på och vid Ledum palustre
1589-1593. - 4. - Sorbus aucuparia
1594. - 4. - björk
1595-1599. - 4. - ljung i skog
1600-1622. - 4. - gräs och örter
1623-1638. - 4. - ormbunkar i skog
1639-1651. - 4.
1652-1660. - 5. på sandiga backar
1661. - 5. bland Fragaria vesca blr.
1662-63. - 5. - Ranunculus blr.
1664-66 - 5. på björk
1667-75. - 5. - gräs & örter
1676-1709. - 5. - & vid Ledum palustre
1710-1711. - 5. - fenster
1712. - 5. - tall
1713-1719. - 5.

Alla insektordn. (Eno) Norra Karelen 1865. Woldstedt

1720. - Juli 6. på en sandbacke
1721-1722. - 6. - tall
1723. - 6. - Caltha palustris
1724. - 6. - Populus tremula
1725. - 6. - en landsväg
1726-1752. - 6. bl. gräs & örter
1753-1758. - 6. å en fuktig äng
1759-1769. - 6. - Ledum palustre
1770-1778. - 6.
1779-1800. - 7. bl. gräs & örter
1801-1816. - 7.
1817. Norra Karelen (Eno eller Ilomants)

Ilomants Sn
1818-1819. Juli 8. på Björk
1820-1825. - 8. bl. gräs & örter
1826-1830. - 8.
1831-1834. - 9. på fenster
1835. - 9. - en gärdesgård
1836-38. - 9.
1839-1849. - 10.
1850-1868. - 11.
1869. - 8.
1870-1907. Juni 25. - Juli 12. (Eno och Ilomants Sn)
1908-1911. Juli 12.
1912. - 12. på gran
1913. - 12. - tall
1914-1915. - 12. - al
1916. - 12. - en vedtraf
1917. - 13.
1918-1919. - 13. på en vägg
1920-1934. - 13. - Rönn
1935. - 13. - Rönnstammar

XML file: 

User login

Languages