n4-127.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4

[s] 258

John Sahlberg. 1917. Hemiptera.

383-386 Ylänne Kolva d. 7 Aug.
387-395 Ylänne Elijärvitrakten d. 8 Aug. (387 och 389 på Calluna, 388 på Betula nana).
396 Ylänne Huvitus under bark af gran d. 9 Aug.
397-403 Ylänne Klotitrakten i bränd skog d. 9-10 Aug. (397-401 på Epilobium augustifolium).
404-408 Pöytis d. 10 Aug.
409-411 Runsala invid Åbo d. 11 Aug. (409 på Spiraea ulmaria, 410 på Fraxinus).

412 Karislojo Karkkali d. 23 Aug.
413-420 Sammatti Mustalampi trakten d. 24 Aug. (413-414 på Calluna, 415 och 420 på små tallar vid Ruoksuo, 418, 419 i Mustalampi).
421 Karislojo d. 10 Sept. i rummet på Kukkasniemi.
422 Karislojo d. 11 Sept.
423 Karislojo Karkkali d. 26 Sept. allmän vid rötterna af hasselbuskar.
424 Pojo Fiskars d. 28 Sept. vid rötterna af ekar.
425-426 Pojo Skuru d. 29 Sept. vid stranden nedanför järnvägsstation.

[s] 259

Öfriga ordningar utom Coleopt. och Hemipt. 1917. J. Sahlberg.

601-603 Karislojo d. 18 Juni .
604-610 Sammatti d. 20 Juni vid Mustalampi.
611 Karislojo Kukkasniemi i början af Juli .
612-627 Sammatti d. 11 Juli (612-629 ute på Junnisuo kärr, 621-627 likaså, 626 allmän på ett ställe vid kärrets kant).
628-631 Sammatti d. 13 Juli (628 på torkad al i skuggrik skog, 629-630 vid Mustalampi).
632-633 Karislojo Kukkasniemi trädgård d. 17 Juli (633 på Larix).
634 Karislojo d. 19 Juli vid Järvinens torp (på Centaurea jacea?)
635-645 Karislojo d. 21 Juli vid Mustalampi (640 mycket allmän bland Carices på gungflystranden).
646-650 Ylänne Klotitrakten d. 1 Aug.
651-653 Ylänne Klotitrakten d. 2 Aug.
654-655 Ylänne Raasijärvi trakten d. 3 Aug.
656-658 Ylänne Kolva d. 5 Aug.
659-668 Ylänne Huvitus trädgård d. 6 Aug.
669-671 Ylänne Kolva d. 7 Aug.
672 Ylänne Elijärvitrakten d. 8 Aug.
673-674 Ylänne Klotitrakten d. 10 Aug. (673-674 under bark af stor sotig asp).
675 Karislojo Kukkasniemi i af Asisandres dispas [?] på äppelträd utgräfta gångar med bo d. 20 Aug.
676-677 Sammatti d. 24 Aug.
678 Karislojo Kukkasniemi d. 27 Sept.

User login

Languages