n4-126.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
256-257

[s] 256

John Sahlberg 1917. Coleoptera.

248 Karislojo, Kukkasniemi under Pichta granen i Aug.
249-254 Karislojo, Karkkali d. 23 Aug. (249-252 under bark af Alnus)
255-265 Sammatti Mustalampi-trakten d. 24 Aug. (261 under bark af Alnus glutinosa, 262 på gungfly vid Mustalampi).
266-270 Karislojo d. 1 Sept. i samma vatten som 3-8 i Juni
271-273 Karislojo strandområdet d. 11 Sept.
274 Karislojo d. 25 Sept.
275-302 Karislojo Kukkasniemi d. 26 Sept. i en stor rutten Agaricid. giganteus
303-313 Fiskars i Pojo (304-313 i en stor mjölkhvit Agaricid) d. 29 Sept.
314-334 Skuru vid stranden nedanför järnvägsstationen d. 30 Sept.
__________
701-712 Helsingfors den 8 December 1917 vid roten af tallar som skadats af Myclophilus piniperda i topparna och växa invid Begrafningsplatsen. Skade insekten fanns i stor mängd öfvervintrande i gångar ingräfda i barken vid trädets bas alla nästan alla fullfärgare svarta.

[s] 257

Hemiptera 1917. J. Sahlberg.

301-302 Sammatti, vid Mustalampi d. 20 Juli.
303 Karislojo på sumpig äng.
304-308 Sammatti d. 11 Juli (304 på Salix myrtilloides å Junnisuo, 305-306 på unga tallar, 307 på Härkäsuo bland Eriophorum vaginatum etc)
309-312 Sammatti vid Mustalampi d. 13 Juli.
313-315 Karislojo d. 13 Juli i Kukkasniemi trädgård (313 på Larix, Abies och Eleagnus, 314 på tall, 315 på Larix).
316 Sammatti.
317 Karislojo d. 17 Juli i Kukkasniemi trädgård.
318 KarislojoFomitopsis på gran.
319-322 Karislojo d. 21 Juli vid Murtolampi (320 in copula).
329-332 Karislojo d. 27 Juli vid Särkijärvi (329 på tall, 330-332 på Calluna)
______
334-337 Pöytis, Riihikoski d. 31 Juli.
338-347 Yläne, Klotitrakten d. 1 Aug. (338 på Calluna, 341-342 på Salix rosmarinifolia)
348-359 Yläne, Klotitrakten d. 2 Aug. 348 på Eriophorum angustifolium, 351-352 på Epilobium angustifolium i bränd skog, snabb svår att fånga, 354-355 på Salices).
360 Yläne, Raasijärvi d. 3 Aug. på Rhamnus frangula eller Sorbus aucuparia.
361-370 Yläne, d. 4 Aug. (361 på Spiraea salicifolia vid Nygård, 362 på Salix rosmarinifolia vid Kloti, 370 på Ek vid Ylänegård.)
371-372 Yläne, Kolva d. 5 Juli
373-381 Yläne, Huvitus trädgård den 6 Juli (373 på Pyrus communis, 374-377 på Fraxinus, 378, 379 på Tilia, 380, 381 på Pyrus malus).

User login

Languages