n93-003.JPG

Notebook number: 
93
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]

1-8 Karesuando- Maunu (finl.) [Finland] vid älvstrand i reg. subalp. 9 7 1924
9 Kuorpanoivi (Sver.) [Sverige] reg. alp. 20 7
10-20 [Kuorpanoivi (Sver.) [Sverige]] reg. subalp.
21 Siikavuopio – Iitto 11 7
22-25 18.7 Saanas sluttning. Vid övergång mellan reg. subalp. och reg. alp.
26-30 vägen längs Siilasjärvi (norgevägen) (reg. sub.) 15 7
31-36 Mellan Koltalahtis botten[?]och Koltajärvi (Rikrösen) [Riksröset?] reg. sub.) 17 7
37-96 Enontek Palojoensuu – Karesuando (finl.) [Finland] längs älvstranden
97-98 Sländor Ö om Malla[?] på sank mossartad mark 24 8 teml.[tämligen] talrika
99-112 Siikavuopio – Iitto (Finl.) 11.7 längs älvstranden reg. subalp.
113-135 Iitto – Mukkavuoma längs älven (reg. subalp.) 12 7

XML file: 

User login

Languages