n163-011.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939 No Ort Lokal Arter
22.8 3319 H-ge [Hyvinge] Banvallen Cat..[Catocala] fraxini (Ryssja)
23.8 3320 H-ge [Hyvinge] Lykta
24.8 3321 H-ge [Hyvinge] B.vallen Pyrameis atalanta
25.8 3322-23 H-ge [Hyvinge] [B.vallen] Cat. [Catocala] pacta (Ryssja)
26/8 3324-228 H-ge [Hyvinge] Lykta Eugonia aluiaria
27/8 3329 H-ge [Hyvinge] Ryssja Catocala pacta
3330-34 H-ge [Hyvinge] Björklunden Argyroploce semifurcana[?]
29.8 3335 H-ge [Hyvinge] Inne
30.8 3336-41 H:fors [Helsingfors] Botanikum
1.9 3342-45 H-ge [Hyvinge] Ryssja Cat. [Catocala] pacta 2 ex
4.9 3346-47 H-ge [Hyvinge] Lykta
5.9 3348 H-ge [Hyvinge] Inne Mompha subbistrigella
7.9 3349-50 H-ge [Hyvinge]
15.9 3351-52 H-ge [Hyvinge] Ryssja
18.9 3353 H-ge [Hyvinge] Apoteket
4.10 3354 H-ge [Hyvinge] Inne Pterophorus monadactylus
12.10 3355 H-ge [Hyvinge] [Inne] Mompha subbistrigella
17.10 3356 H-ge [Hyvinge] [Inne] [Mompha subbistrigella]
21.10 3357 H-ge [Hyvinge] Depressaria ciniflonella

1940.
Vintern mycket kall, särskilt januari-februari snömängd normal. I december stark köld vid tunnt snötäcke.
April vacker men torr o. kall. Från 1:sta maj varmt o. vackert men torrt. Vide blommade sparsamt 5:te maj.
1/5 intogs D. puaikendo[?](kl ) Pheoria dict. (kl. )
o. Bistan lapp. som kläcktes ½ t.[en halvtimme] senare

4/5 3358-61 Mejlans Lyktor Brachionychi allmän.(vide bl. [blommar] ej.)
5/5 3362-70 H-ge [Hyvinge] Petkelsuo Evetria duplana, Acalla mixtans
3371-73 H-ge [Hyvinge] Banan Acalla ferrugana
8/5 3374-76 H-ge [Hyvinge] Björkalleen Elachista megerlella
10/5 3378 H-ge [Hyvinge] Petkelsuo
15/5 3379 Mejlans
19/5 3380-89 H-ge [Hyvinge] P-suo [Petkelsuo] Ev. dupl. [Evetria duplana]

[ei sivunumeroa]

1940 No Ort Lokal Arter
20/5 3390 H-ge [Hyvinge] Skjutbana
20/5 3391-96 H-ge [Hyvinge] Banvallen Brochuria[?] linealella[?]
22/5 3397 H-ge [Hyvinge] [Banvallen]
27/5 3398-3405 H-ge [Hyvinge] [Banvallen]
3406 H-ge [Hyvinge] [Banvallen]
3407-9 H-ge [Hyvinge] [Banvallen]
2/6 3410-16 Porkala
2/6 3417 Talls Eupithecia
3/6 3418 H-ge [Hyvinge] [Banvallen]
5/6 3419 H-ge [Hyvinge] Apoteket Lonicera [tuntematon sana]
5/6 3420-27 H-ge [Hyvinge] Banan Epithectis lathyri
6/6 3428-36 H-ge [Hyvinge] [Banan]
15/6 3437 Lappo S-kärret D. lapp. 16 larver 20 st/ 1 död) Mycleis tetricalla[?] Larverna 1-2,5 cm Tages bort på morgonen. P hirsutella tagen av Kosonen[?] på köder
15/6 3438-47 Tervajoki, Vähäkyrä Kärret D. lapp. 5 larver
18/6 3448-74 H-ge [Hyvinge] Banan och lilla kärret Frenus[?] betulina av L.bl [Lingonblad?] c. 15-20/5 på vide längs banan
20/6 3475-84 H:fors [Helsingfors] Botanicum
3485-86 H-ge [Hyvinge]
21/6 3487-3500 H-ge [Hyvinge] Fabriken + banan Anacam. anthyllicl.
24/6 3501 H:fors [Helsingfors] Botanikum Homvosmana[?]
28/6 3502-3527 H:fors [Helsingfors] Botanikum Xystophora tenebrella[?]
1/7 3528-3531 H-ge [Hyvinge]
3/7 3532-3550 H:fors [Helsingfors] Botanikum Cac. cartana. Psammotis pulveralis
7/7 3551-3562 H:fors [Helsingfors] Botanikum
8/7 3563-3564 H-ge [Hyvinge] Epilobium
10/7 3565-3573 H:fors [Helsingfors] Botan. Botanikum Pionaea[?] crocealis
11/7 3574-3587 H-ge [Hyvinge] Apoteket Salobria formasa. Böckh.[Unidentified word]
12-14/7 3588-3621 Porkala Argyropl.[Argyroploce] kiforciana[?][trifasciana?]
14.7 3622-3626 H:fors [Helsingfors] Botanicum
3627-3629 H-ge [Hyvinge]
17.7 3630-3637 H-ge [Hyvinge] S. J-vägen C. quapholia[?] larv (i cm)
19.7 3638-3641 H-ge [Hyvinge] -
21.7 3642-3648 H-ge [Hyvinge] Sanat. Inne, Bollplan, Mom. [Mompha] obsessa[?] l.
23.7 3649-3650 H-ge [Hyvinge] Stationsalleen
24.7 3651-3660 H-ge [Hyvinge] [Stationsalleen] Lithaeser[?] Tinea
24.7 3661 H-ge [Hyvinge] S – Panoallén Phalonia fovillaecans[?]
25.7 3662-3667 H:fors [Helsingfors] Botanikum Nyctegretis achatinella
26.7 3668-3673 H-ge [Hyvinge] S. vallen
29.7 3674 H-ge [Hyvinge] alléen
29.7 3675-3678 H-ge [Hyvinge] [several unidentified words]

User login

Languages