n163-012.JPG

Notebook number: 
163
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1940 No. Ort Lokal Arter
1. 8 3679-3682 H:ge [Hyvinge] Banan
5. 8 3683-3685 Porkkala [unidentified word] Tines fulvicamella [?]
6. 8 3686-3690 Porkkala Grållas Colias hyale
7. 8 3691-3694 Porkkala Lita plantag. Taltacus cytisalla. [unidentified word]
11. 8 3695-3704 Porkkala Argynnis paphis av valerias
12. 8 3705-3709 Grållas
13. 8 3710-3713 Grållas
15. 8 3714-3719 Grållas Colias hyale Pyramcis [?] cardui
16. 8 3720-3725 [unidentified word] Colias hyale [unidentified word]
17. 8 3726-3731 Grållas Colias hyale Gracilaria [unidentified word]
18. 8 3732-3736 Grållas+Stuguvik Colias hyale Carastanus scabrelluus
25. 8 3737-3739 Stuguvik
26. 8 3740 Grållas Colias hyale
29. 8 3741-3742 Stuguvik Hadens satura
5. 9 3743 H:ge [Hyvinge] Allen Lysnitia clechella
12. 9 3744 H:ge [Hyvinge] Banan Acalla umbrana
18. 9 3745-3750 H:fors [Helsingfors] Botaniska Plutella ponictella
22. 9 3751 H:ge [Hyvinge] Lykta Dynissaria bodiella
8. 11 3752 H:ge [Hyvinge] Inne Mempha subbistrigella

1940
Vintern började i början av december, i söder [unidentified word] snö på ofrusen mark. I [unidentified word] tjäle. Stark köld i januari-början av febr. I slutet av febr. starka [unidentified words] snö i Österbotten än i S-Finland.
Snösmältningen började i midlet [?] av april. 20/4 syntes marken delvis på fälten S om [unidentified word]. 27.-29/4 +12° 1/5-17/5 starkt [unidentified word] väderfront. Tog in D. lapp. 9/5 satte i källaren i bomull. 13/5 togs i varmt rum. 14/5 kl. 1 ♀ kl. 7. Från 18/5 varmt. 18/5 såg man bladyta på björk. Syren blom [?] 13/6. Juli [unidentified word] varm o. torr.

[ei sivunumeroa]

1941 No. Ort Lokal Arter
4. 5 3753-3760 Tervajoki Algren B.istan lapp. [?] 2 ex på stammar
4. 5 3761-3762 Lapua Algren B.istan lapp. [?] 2 ex kl. 20-20.10 (kalla)
15. 5 3763-3774 Tervajoki Algren B.istan lapp. [?] 2 ♂ ♂ + 9 ♀ ♀ Xylina
5 3775-3787 H:ge [Hyvinge] Leponiemi + Lukot [?] Enchopnis 2 ♂ ♂ Evetisa [?] duplans
25. 5 3788-3790 H:ge [Hyvinge] Hangöbanan Mempha sublistig. Evetisa [?] duplans [unidentified word] mixt.
29. 5 3791-3792 H:fors [Helsingfors] Munknäs
10. 6 3793-3794 H:ge [Hyvinge] Skjutbana Arg. govort. larv
12. 6 3795-3805 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Celeoph. pappiferella
14. 6 3806-3808 H:ge [Hyvinge] Banan Coliap.
15. 6 3809-3816 H:ge [Hyvinge] N. banan Bepta
16. 6 3817 H:ge [Hyvinge] Inne
17. 6 3818 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Dasychina telenitiea
17. 6 3819-3822 H:ge [Hyvinge] S. banan
22. 6 3823-3825 H:ge [Hyvinge] H-banan
23. 6 3826-3847 H:ge [Hyvinge] S-banan + skjutbana Celeoph. Phalania
24. 6 3848-3851 H:ge [Hyvinge]
28.-29. 6 3852-3877 Porkkala Stuguvik
30. 6 3878-3879 H:fors [Helsingfors] Botanikum
3. 7 3880-3886 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Percaria, Illucita [?]
4. 7 3887-3895 H:ge [Hyvinge] Petkelsuo T. empetrella, Caleoph.
7. 7 3896-3911 H:ge [Hyvinge] S-banan + skjutbana Coleoph. Lita
8. 7 3912-3922 H:ge [Hyvinge] Petkelsuo Teleia empetcella, Caleoph
9. 7 3923-3939 H:ge [Hyvinge] Skjutbana Lita
11. 7 3940 H:ge [Hyvinge] Alleen Lita
11.-12. 7 3941-3980 H:fors [Helsingfors] Botanicum
12.-13. 7 3981-3993 Porkala [unidentified word]
13. 7 3994-4015 H:fors [Helsingfors] Botanicum
14. 7 4016-4025 H:ge [Hyvinge] Skjutbana
15. 7 4026-4030 H:ge [Hyvinge] Alleen
15. 7 4031 H:ge [Hyvinge] [unidentified word]
15. 7 4032-4040 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Gelechia norvegica
17. 7 4041-4047 H:ge [Hyvinge] Luket [?]
18. 7 4048-4072 H:fors [Helsingfors] Botanicum
19. 7 4073-4082 Porkala [unidentified word]
21. 7 4083-4089 H:ge [Hyvinge] Skjutbana
24. 7 4090-4093 H:fors [Helsingfors] Botanicum Eup. rubveiata
24. 7 4094-4099 H:ge [Hyvinge] Mam. serena [unidentified word] (12 st)
25. 7 4100-4102 H:ge [Hyvinge]
28. 7 4103-4111 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Gelechia norvegica
29. 7 4112-4120 H:ge [Hyvinge] Luket [?] Gelechia norvegica

User login

Languages