n5-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
5
Notebook pages: 
4-5

[s] 4

B. Poppius Sibirien 1901

85 Hingui station 1 juni (Sibiria med.).
86-103 Hudoje Lanskaja (Sibiria med) 1 juni.
104-136 Irkutsk 3/VI
137-140 Mellan Usserdinskoje usero och Bajendajeffskaja 6/VII under stenar vid kanten af en bäckdal (Des. Burjat.).
141-147 Mellan Usserdinskoje usero och Bajendajeffskaja 6/VII under torkad kospillning på torra stepper.
148-159 Mellan Usserdinskoje usero och Bajendajeffskaja 6/VII .
160-161 Katschug (Des. Burjat.) 7/VI på stepp.
162 Verholensk (Lena sup.) 7/VI under sten på sluttningen af ett torrt sandstensberg.
163-164 Verholensk 7/VI vid Lena stranden.
165-174 Mellan Katschug och Verholensk 7/VI (Lena sup.)
175-176 Shigalova (Lena sup.) 8/VI på ängsmarker.
177-198 Shigalova 8/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
199 Shigalova 8/VI på Phlomis tuberosa.
200 Shigalova 8/VI på gräsmark.
201 Shigalova 8/VI på Lilium.
202-203 Shigalova 8/VI på asp.
204 Katschug (Des. Burjat.) 7/VI flygande.

[s] 5

B. Poppius Sibirien 1901

205 Katschug 7/VI under sten på sluttningen af mycket torr sandstensbrant.
206 Katschug 7/VI i boningsrum.
207-209 Irkutsk 4 juni.
210-213 Shigalova (Lena sup.) 8/VI under stenar och i slam vid Lena.
214-219 Shigalova 8/VI under stenar ofvanför öfversv. omr.
220-225 Shigalova 8/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
226-227 Shigalova 8/VI på Populus tremula.
228-231 Shigalova 8/VI på talltimmer.
232-281 Shigalova 8/VI .
282-287 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI under stenar vid flodstranden.
288-292 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI i slam vid flodstranden.
293 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI i blommor af Trollius asiaticus.
294-299 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI i blommor af Spiraea chamaedryfolia.
300-351 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI bland gräs och örter på strandvallen.
352-357 Mellan Shigalova och Ust-Ilga (Lena sup.) 9/VI på sandig gräsbevuxen elfstrand.

XML file: 

User login

Languages